ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส

กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม วันชาติฝรังเศส ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ โดยมี นายจรัญ   สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิท..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน971 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-14 16:37:07

คุณครูณฏฐพน รุจยากรกุล ทักทายนักเรียนหน้าเสาธง

คุณครูณฏฐพน รุจยากรกุล ทักทายนักเรียนหน้าเสาธง

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 คุณครูณฏฐพน รุจยากรกุล ทักทายนักเรียนหน้าเสาธง เนื่องในโอการย้ายมารับราชการ ณ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน671 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-13 12:06:54

คุณครูอัษฎาวุธ ประเสริฐผล กล่าวอำลา นักเรียนหน้าเสาธง

คุณครูอัษฎาวุธ ประเสริฐผล กล่าวอำลา นักเรียนหน้าเสาธง

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 คุณครูอัษฎาวุธ ประเสริฐผล กล่าวอำลา นักเรียนหน้าเสาธง  ก่อนทีจะย้ายไปโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า โดยยมีตัวแทนนักเรียน กล่าวคำอำลาและมอบช่อดอกไม้เพ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน2576 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-13 12:05:22

เลี้ยงส่งครูอัษฎาวุธ ประเสริฐผล  ย้ายไปรับราชการที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า

เลี้ยงส่งครูอัษฎาวุธ ประเสริฐผล ย้ายไปรับราชการที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เลี้ยงส่งครูอัษฎาวุธ ประเสริฐผล  ย้ายไปรับราชการที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า โดยมีผู้บริหาร คณะครู คนงาน ภารโร..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน680 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-13 12:02:41

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายธรรมทายาท"

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ร่วมกับวัดหนองโพ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายธรรมทายาท" ให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ วัดหนอง..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน678 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-13 11:58:28

ต้อนรับครูณฏฐพน รุจยากรกุล ที่ย้ายมาจากโรงเรียนด่านทับตะโก

ต้อนรับครูณฏฐพน รุจยากรกุล ที่ย้ายมาจากโรงเรียนด่านทับตะโก

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ต้อนรับครูณฏฐพน รุจยากรกุล ที่ย้ายมาจากโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ โดยมีนายจรัญ  สุขเสรี ผู้อำนวยการโรง..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน684 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-11 21:27:50

ต้อนรับคณะ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน

ต้อนรับคณะ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน

คณะผู้บริหาร และครู จากโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โดยมีนายจรัญ  สุขเสรี  ผู้อำนวยการโรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน563 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-10 17:37:47

รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนกรับใ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน645 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-09 20:53:15

การประชุมคณะกรรมการทุนช้างเผือกมิตรผล

การประชุมคณะกรรมการทุนช้างเผือกมิตรผล

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการทุนช้างเผือกมิตรผล ได้ประชุมเพื่อจัดการดำเนินการของกองทุนทุนช้างเผือกมิตรผล โดยมี นายวัฒนา สังสุวรรณ รองผู้อำนวยการเป็นประธาน  ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน611 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-07 11:37:18

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน628 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-01 12:32:19

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง