ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายธรรมทายาท"

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ร่วมกับวัดหนองโพ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายธรรมทายาท" ให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ วัดหนอง..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน349 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-13 11:58:28

ต้อนรับครูณฏฐพน รุจยากรกุล ที่ย้ายมาจากโรงเรียนด่านทับตะโก

ต้อนรับครูณฏฐพน รุจยากรกุล ที่ย้ายมาจากโรงเรียนด่านทับตะโก

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ต้อนรับครูณฏฐพน รุจยากรกุล ที่ย้ายมาจากโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ โดยมีนายจรัญ  สุขเสรี ผู้อำนวยการโรง..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน364 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-11 21:27:50

ต้อนรับคณะ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน

ต้อนรับคณะ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน

คณะผู้บริหาร และครู จากโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โดยมีนายจรัญ  สุขเสรี  ผู้อำนวยการโรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน306 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-10 17:37:47

รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนกรับใ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน338 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-09 20:53:15

การประชุมคณะกรรมการทุนช้างเผือกมิตรผล

การประชุมคณะกรรมการทุนช้างเผือกมิตรผล

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการทุนช้างเผือกมิตรผล ได้ประชุมเพื่อจัดการดำเนินการของกองทุนทุนช้างเผือกมิตรผล โดยมี นายวัฒนา สังสุวรรณ รองผู้อำนวยการเป็นประธาน  ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน249 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-07 11:37:18

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน283 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-01 12:32:19

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรับใหญ่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต่านยาเสพติด ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน537 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 13:10:47

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง