ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา

ในวันศุกร์ที่  4 ธันวาคม  2558 นายจรัญ  สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม พร้อมทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ร..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน707 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-04 17:21:35

การสอบธรรมสนามหลวง ปี 2558

การสอบธรรมสนามหลวง ปี 2558

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน992 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-02 13:03:42

งานลอยกระทง ประจำปี 2558

งานลอยกระทง ประจำปี 2558

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน815 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-26 11:47:19

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน609 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-26 10:42:12

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน449 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-26 10:00:25

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน871 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-15 12:17:54

รับการประเมินโรงเรียนสีขาว

รับการประเมินโรงเรียนสีขาว

นายจรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสีขาว จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษามัธยมศึกษ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน620 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-12 20:56:58

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน1010 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-13 17:49:44

มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ

มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 โรงเรียนกร..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน767 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-24 09:08:48

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองไผ่ สพม.40 จังหวัดเพชรบูรณ์

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองไผ่ สพม.40 จังหวัดเพชรบูรณ์

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน2564 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-23 13:14:34

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง