ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน213 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-26 10:00:25

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน454 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-15 12:17:54

รับการประเมินโรงเรียนสีขาว

รับการประเมินโรงเรียนสีขาว

นายจรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสีขาว จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษามัธยมศึกษ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน297 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-12 20:56:58

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน662 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-13 17:49:44

มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ

มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 โรงเรียนกร..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน425 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-24 09:08:48

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองไผ่ สพม.40 จังหวัดเพชรบูรณ์

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองไผ่ สพม.40 จังหวัดเพชรบูรณ์

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน946 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-23 13:14:34

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันแรก)

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันแรก)

วันที่ 2-4 กันยายน 2558 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมได้จัดกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน848 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-07 16:04:58

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2558

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2558  โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน408 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-07 16:00:39

งานกรับใหญ่ก้าวไกลสู่อาเซียน

งานกรับใหญ่ก้าวไกลสู่อาเซียน

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระสั..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน438 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-07 15:53:17

พิธีเปิดงานนิทรรศการประเทศอาเซียน

พิธีเปิดงานนิทรรศการประเทศอาเซียน

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระสั..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน297 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-07 15:49:33

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง