ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

การสอบธรรมสนามหลวง ปี 2558

การสอบธรรมสนามหลวง ปี 2558

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน622 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-02 13:03:42

งานลอยกระทง ประจำปี 2558

งานลอยกระทง ประจำปี 2558

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน567 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-26 11:47:19

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน349 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-26 10:42:12

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน255 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-26 10:00:25

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน494 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-15 12:17:54

รับการประเมินโรงเรียนสีขาว

รับการประเมินโรงเรียนสีขาว

นายจรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสีขาว จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษามัธยมศึกษ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน335 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-12 20:56:58

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน725 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-13 17:49:44

มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ

มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 โรงเรียนกร..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน460 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-24 09:08:48

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองไผ่ สพม.40 จังหวัดเพชรบูรณ์

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองไผ่ สพม.40 จังหวัดเพชรบูรณ์

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน1110 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-23 13:14:34

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันแรก)

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันแรก)

วันที่ 2-4 กันยายน 2558 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมได้จัดกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน940 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-07 16:04:58

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง