ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน797 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-16 13:31:49

กีฬาประเพณี 3 จังหวัด

กีฬาประเพณี 3 จังหวัด

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน832 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-16 12:42:50

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.3

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.3

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน898 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-12 14:52:46

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับเทศบาลตำบลกรับใหญ่

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับเทศบาลตำบลกรับใหญ่

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาครม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 กับเทศบาลตำบลกรับใหญ่ ในงานมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนกรับใหญ่ว..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน526 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-11 17:39:36

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 59

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 59

ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาแปลงผัก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน590 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-10 09:38:19

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ

กองลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือพงศ์รัตน์ จ.กาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน1406 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-08 19:45:12

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นม. 1

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นม. 1

กองลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกจพิทยาคม ทำ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ท แคมป์ ระหว่างวันที่ 4-6 มก..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน881 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-08 16:35:10

อวยพรปีใหม่ คุณกมลว่องกุศลกิจ

อวยพรปีใหม่ คุณกมลว่องกุศลกิจ

วันที่ 8 มกราคม 2559 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมเข้าอวยพรปีใหม่ คุณกมลว่องกุศลกิจ ณ บ้านว่องกุศลกิจ ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน661 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-08 09:59:52

กิจกรรมวันคริสต์มาสและงานปีใหม่

กิจกรรมวันคริสต์มาสและงานปีใหม่

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน575 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-03 17:07:37

English Trip

English Trip

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนม. 3 ทัศนศึกษา สุสานทหารสัมพันธมิตร พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด Hellfires memoriel m..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน508 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-20 10:33:02

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง