ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2017 Christmas And 2018 Happy New Year ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน344 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-03 11:28:38

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน525 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-28 09:54:23

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน335 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-25 10:13:23

พิธีดื่มน้ำสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

พิธีดื่มน้ำสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

พิธีดื่มน้ำสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน458 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-28 12:04:58

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

จัดกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน469 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-28 11:54:16

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นมํธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นมํธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นมํธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายทหารการบิน กำแพงแสน  ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน426 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-28 11:49:33

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,500บาท ประจำปีการศึกษา 2560 มอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีวันลา ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน307 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-28 11:38:42

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6 สอบโครงงานจบการศึกษา ปี 2559

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6 สอบโครงงานจบการศึกษา ปี 2559

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6 สอบโครงงานจบการศึกษา ปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2559 โดยมีคุณครูเป็นคณะกรรมการและมีผู้ปกครองเข้าร่วมการสอบโครงงานจบของนักเรียน ..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน370 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-16 10:39:06

บรมทักษะการคิดบูรณาการ STEM ณ ห้อง Creative Classroom

บรมทักษะการคิดบูรณาการ STEM ณ ห้อง Creative Classroom

วันจันทร์ที่ ๑๓ ก.พ. อบรมทักษะการคิดบูรณาการ STEM ณ ห้อง Creative Classroom โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจพิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมของค..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน351 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-14 09:02:00

โครงการประชุมสัญจรภาคค่ำ ปีการศึกษา 2559

โครงการประชุมสัญจรภาคค่ำ ปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 6 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ออกเดินสายประชุมสัญจรภาคค่ำ ประจำปีการศึก..

เขียนโดย : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน328 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-14 08:58:37

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง