ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

ค่ายคุณธรรม

ค่ายคุณธรรม "ดอนตูม เยาวชน คนดี 4.0"

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน159 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-09 16:33:57

พิธีสวนสนาม

พิธีสวนสนาม "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน118 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-29 14:52:49

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมวันสุนทรภู่ วางพวงมาลัย อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมแอโรบิก และกิจกรรม To Be Number One..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน97 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 09:53:36

ชมรม To Be Number One โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม รับเสด็จทูลกระหม่อม

ชมรม To Be Number One โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม รับเสด็จทูลกระหม่อม

ชมรม To Be Number One โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน114 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 09:49:25

โรงเรียนเนกขัมศึกษาดูงาน

โรงเรียนเนกขัมศึกษาดูงาน

โรงเรียนเนกขัมศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/สถานศึกษาสีขาว/To be number One..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน92 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 09:47:35

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน88 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 09:45:33

พิธีไหว้ครู ๖๑

พิธีไหว้ครู ๖๑

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน92 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 09:42:49

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมSGS (งานทะเบียน-วัดผล)

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมSGS (งานทะเบียน-วัดผล)

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ได้เข้ามาศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทำงานของโปรแกรมSGS (งานทะเบียน-วัดผล) เพื่อนำกลับไปใช้ในปีการศึกษา2561 ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน255 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-11 21:04:55

กิจกรรมวันงดบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดบุหรี่โลก โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน182 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-01 09:34:56

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน357 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-28 21:20:52

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง