ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่ห้องเรียน

โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่ห้องเรียน

โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่ห้องเรียน สหวิทยาเขตราชบุรี 5 บ้านโป่ง - ช่องพราน ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 ณหอประช..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน143 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-07 10:10:41

วิทยากรการทำเครื่องร่อนกระดาษและจรวดขวดน้ำ

วิทยากรการทำเครื่องร่อนกระดาษและจรวดขวดน้ำ

นื่องด้วยโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์กิจกรรมการทำเครื่องร่อนกระดาษและจรวดขวดน้ำ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกา..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน149 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-07 08:25:21

การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน125 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-07 08:24:22

กิจกรรมค่ายโรงเรียนสุจริต

กิจกรรมค่ายโรงเรียนสุจริต

ขอบคุณทุกคำชื่นชมและกำลังใจสำหรับทีมวิทยากรหน้าใหม่ค่ายโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 3 ของสพม.8 ณ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม วันที..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน140 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 08:12:14

อบรมค่ายภาษาจีน

อบรมค่ายภาษาจีน

อบรมค่ายภาษาจีน  ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน140 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-22 21:37:29

ถ่ายทำ VTR โรงเรียนดีใกล้บ้าน

ถ่ายทำ VTR โรงเรียนดีใกล้บ้าน

ถ่ายทำ VTR โรงเรียนดีใกล้บ้าน ซึ่ง สพม.8ทำเพื่อเสนอ สพฐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน149 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-21 14:47:16

การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)"ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"สู่สถานศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน161 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-21 14:39:27

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม และนายอำเภอบ้านโป่ง นายสมยศ  พุ่มน้อย 

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน177 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-08 17:21:28

กิจกรรมอาสาฬหบูชาและกิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมอาสาฬหบูชาและกิจกรรมวันเข้าพรรษา

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำคณะครูและนักเรียนถวายเทียน ถวายผ้าอาบน้ำฝน เวียนเทียน วัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน125 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 15:06:56

ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา  เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน146 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 10:20:02

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง