ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

พิธีไหว้ครูประจำปี 2558

พิธีไหว้ครูประจำปี 2558

พิธีไหว้ครูประจำปี 2558 และทำบุญโรงเรียนครบ ๙๔ ปีโรงเรียน ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน956 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-19 09:33:33

เปิดห้องแหล่งเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ห้องลูกเสือ)

เปิดห้องแหล่งเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ห้องลูกเสือ)

ผอ.สุกัญญา งามบรรจง ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานก

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน2745 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-19 09:18:13

พิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน

พิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน

พิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน993 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-19 09:00:33

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำป..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน850 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-02 08:33:45

พิธีมอบรางวัลโรงเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557 
โครงการพลังงาน เพื่อชีวิต “ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง”

พิธีมอบรางวัลโรงเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557 โครงการพลังงาน เพื่อชีวิต “ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง”

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลโรงเ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน914 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 13:07:04

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง