ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

ประเมินครูผู้ช่วย

ประเมินครูผู้ช่วย

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน139 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-22 20:35:23

ประชุมกรรมการสถานศึกษา

ประชุมกรรมการสถานศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน117 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-22 20:33:36

คัดเลือกนักฟุตบอล DAF

คัดเลือกนักฟุตบอล DAF

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน116 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-22 20:32:18

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน83 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-22 20:30:02

ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ online ด้วยระบบ DEEP

ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ online ด้วยระบบ DEEP

ผอ.พรรษกฤช รก.ผอ.มัธยมวัดดอนตูม พร้อมคณะครู ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ online ด้วยระบบ DEEP สำหรับชั้นมัธยมศึก..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน196 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-23 19:50:12

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผอ.พรรษกฤช เกตุรัตน์ ผอ.รก.รร.มัธยมวัดดอนตูม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องเกียรติยศ (16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.)..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน153 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-23 19:45:53

การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะผู้แทนศึกษาธิการภาค 3

การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะผู้แทนศึกษาธิการภาค 3

การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะผู้แทนศึกษาธิการภาค 3..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน172 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-23 19:41:07

การประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

การประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

ผู้อำนวยการพรรษกฤช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จัดการประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกร..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน310 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-15 21:32:38

ตัวแทนแข่งขัน to be number one idol

ตัวแทนแข่งขัน to be number one idol

ตัวแทนแข่งขัน to be number one idol..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน247 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-18 19:25:14

นิทรรศการการประกวดชุมชน ไร้ขยะ

นิทรรศการการประกวดชุมชน ไร้ขยะ

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน250 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-14 18:39:12

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง