ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

แสดงความยินดีกับคุณครูสอิ้ง ผกาแก้วได้เลื่อนตำแหน่งเป็นครูเชี่ยวชาญ

แสดงความยินดีกับคุณครูสอิ้ง ผกาแก้วได้เลื่อนตำแหน่งเป็นครูเชี่ยวชาญ

นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.8 นส.พัฒน์สรณ์ แยกผิวผ่อง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.8 รวมถึงเจ้าหน้าที่ ของสพม.8 นางนวลจันทร์ ลักษิตานนท์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน1190 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-21 16:09:46

พิธีถวายราชสดุดี

พิธีถวายราชสดุดี

           พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในคล

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน400 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-21 16:06:43

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปี 2556

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปี 2556

                     คุณครูสอิ้ง ผกาแก้ว และ คุณครูนริสา ประจวบวันเข้ารับโล่เชิดชูเ

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน1063 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-31 17:24:20

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมจัดใ

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน804 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-30 08:19:21

ค่ายโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ค่ายโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2558 ทางโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมจ

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน885 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-19 20:33:06

การเข้าค่ายเพื่อเข้าพิธีประดับเครื่องหมายแถบ 3สี

การเข้าค่ายเพื่อเข้าพิธีประดับเครื่องหมายแถบ 3สี

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน1002 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-25 09:01:47

ร่มสาละ ร้อยดวงใจ สู่เส้นชัยอย่างภาคภูมิ

ร่มสาละ ร้อยดวงใจ สู่เส้นชัยอย่างภาคภูมิ

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน970 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-13 15:08:07

งานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

งานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

งานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเล่นกีฬาและสร้างความสามัคคีในหมู่่คณะซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน1010 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-25 16:48:48

การติดตามผลโครงการพัฒนาผู้นำทางการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ

การติดตามผลโครงการพัฒนาผู้นำทางการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ

        คณะกรรมการจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา วัดไร่ขิงติดตามการนำนโยบายค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ เมือวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน634 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-17 10:00:39

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

       กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน622 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-12 19:10:56

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง