ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

สอบธรรมศึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

สอบธรรมศึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมเป็น

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน787 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-21 16:18:32

ค่ายธรรมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

ค่ายธรรมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

ค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกี

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน392 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-21 16:14:34

แสดงความยินดีกับคุณครูสอิ้ง ผกาแก้วได้เลื่อนตำแหน่งเป็นครูเชี่ยวชาญ

แสดงความยินดีกับคุณครูสอิ้ง ผกาแก้วได้เลื่อนตำแหน่งเป็นครูเชี่ยวชาญ

นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.8 นส.พัฒน์สรณ์ แยกผิวผ่อง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.8 รวมถึงเจ้าหน้าที่ ของสพม.8 นางนวลจันทร์ ลักษิตานนท์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน1145 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-21 16:09:46

พิธีถวายราชสดุดี

พิธีถวายราชสดุดี

           พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในคล

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน378 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-21 16:06:43

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปี 2556

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปี 2556

                     คุณครูสอิ้ง ผกาแก้ว และ คุณครูนริสา ประจวบวันเข้ารับโล่เชิดชูเ

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน1044 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-31 17:24:20

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมจัดใ

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน783 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-30 08:19:21

ค่ายโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ค่ายโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2558 ทางโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมจ

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน867 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-19 20:33:06

การเข้าค่ายเพื่อเข้าพิธีประดับเครื่องหมายแถบ 3สี

การเข้าค่ายเพื่อเข้าพิธีประดับเครื่องหมายแถบ 3สี

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน954 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-25 09:01:47

ร่มสาละ ร้อยดวงใจ สู่เส้นชัยอย่างภาคภูมิ

ร่มสาละ ร้อยดวงใจ สู่เส้นชัยอย่างภาคภูมิ

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน949 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-13 15:08:07

งานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

งานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

งานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเล่นกีฬาและสร้างความสามัคคีในหมู่่คณะซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน985 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-25 16:48:48

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง