ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

ค่ายโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ค่ายโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2558 ทางโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมจ

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน839 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-19 20:33:06

การเข้าค่ายเพื่อเข้าพิธีประดับเครื่องหมายแถบ 3สี

การเข้าค่ายเพื่อเข้าพิธีประดับเครื่องหมายแถบ 3สี

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน916 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-25 09:01:47

ร่มสาละ ร้อยดวงใจ สู่เส้นชัยอย่างภาคภูมิ

ร่มสาละ ร้อยดวงใจ สู่เส้นชัยอย่างภาคภูมิ

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน911 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-13 15:08:07

งานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

งานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

งานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเล่นกีฬาและสร้างความสามัคคีในหมู่่คณะซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน959 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-25 16:48:48

การติดตามผลโครงการพัฒนาผู้นำทางการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ

การติดตามผลโครงการพัฒนาผู้นำทางการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ

        คณะกรรมการจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา วัดไร่ขิงติดตามการนำนโยบายค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ เมือวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน588 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-17 10:00:39

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

       กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน580 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-12 19:10:56

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

รองผู้อำนวยการ นายนิพนธ์ แก้วจีน ได้กล่าวเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อเทิดพระเกียรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกระตุ้นใ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน636 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-07 14:30:48

กิจกรรมวันอาเซียน

กิจกรรมวันอาเซียน

รองผู้อำนวยการนายนิพนธ์ แก้วจีน  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันอาเซียน ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน983 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-07 14:02:43

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนในสังกัดส..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน575 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-03 10:27:11

กิจกรรมงานวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

กิจกรรมงานวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

ผอ.นิวัตร วงศ์วิลัย คณะครูและนักเรียนได้นำต้นเทียนและผ้าอาบน้ำฝนไปถวาย วัดโคกหม้อ วันหนองกลางด่าน วันหนองปลาหมอและวัดดอนตูม ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน507 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-03 08:52:16

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง