ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

พิธีถวายราชสดุดี

พิธีถวายราชสดุดี

           พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในคล

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน313 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-21 16:06:43

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปี 2556

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปี 2556

                     คุณครูสอิ้ง ผกาแก้ว และ คุณครูนริสา ประจวบวันเข้ารับโล่เชิดชูเ

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน779 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-31 17:24:20

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมจัดใ

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน721 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-30 08:19:21

ค่ายโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ค่ายโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2558 ทางโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมจ

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน753 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-19 20:33:06

การเข้าค่ายเพื่อเข้าพิธีประดับเครื่องหมายแถบ 3สี

การเข้าค่ายเพื่อเข้าพิธีประดับเครื่องหมายแถบ 3สี

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน813 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-25 09:01:47

ร่มสาละ ร้อยดวงใจ สู่เส้นชัยอย่างภาคภูมิ

ร่มสาละ ร้อยดวงใจ สู่เส้นชัยอย่างภาคภูมิ

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน839 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-13 15:08:07

งานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

งานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

งานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเล่นกีฬาและสร้างความสามัคคีในหมู่่คณะซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน863 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-25 16:48:48

การติดตามผลโครงการพัฒนาผู้นำทางการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ

การติดตามผลโครงการพัฒนาผู้นำทางการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ

        คณะกรรมการจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา วัดไร่ขิงติดตามการนำนโยบายค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ เมือวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน533 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-17 10:00:39

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

       กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน510 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-12 19:10:56

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

รองผู้อำนวยการ นายนิพนธ์ แก้วจีน ได้กล่าวเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อเทิดพระเกียรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกระตุ้นใ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน593 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-07 14:30:48

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง