ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมยินดีต้อนครูบรรจุใหม่

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมยินดีต้อนครูบรรจุใหม่

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..ยินดีต้อนครูบรรจุใหม่.นายอาทิตย์ พะจี (คอมพิวเตอร์) นางสาวณัฐรี แจ้งสุวรรณ (สังคมศึกษา) ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน279 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-03 10:49:20

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2560

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2560

ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน491 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-17 21:26:00

การมอบเกียรติบัตรวิชาการ งานแข่งขันศิลปหัตกรรม และการแข่งขันดรุณา

การมอบเกียรติบัตรวิชาการ งานแข่งขันศิลปหัตกรรม และการแข่งขันดรุณา

มอบเกียรติบัตรวิชาการ งานแข่งขันศิลปหัตกรรม และการแข่งขันดรุณา ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน327 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-12 11:10:05

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมโครงการก้าวคนละก้าว

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมโครงการก้าวคนละก้าว

โรงเรียนมัยมวัดดอนตูมขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ และร่วมส่งกำลังใจให้ ตูน บอ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน315 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-02 22:45:33

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาปีงบประมาณ 2561 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน323 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-30 10:28:02

แข่งขันทักษะทางการ

แข่งขันทักษะทางการ "มหกรรมดรุณาวิชาการ 60"

แข่งขันทักษะทางการ "มหกรรมดรุณาวิชาการ 60" ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน318 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-28 16:01:50

ศึกษาแหล่งเรียนรู้

ศึกษาแหล่งเรียนรู้

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแหล่งเรียนรู้นาเกลือศูนย์ OTOP กังหันทอง อำเภอบ้านแหลม ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน323 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-26 22:08:30

พิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ร่วมถวายราชสดุดีแด่พระบาทพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเหนิดล..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน273 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-26 21:51:34

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺBTC)

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺBTC)

วันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน396 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-21 09:36:42

การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี,โท,เอก

การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี,โท,เอก

การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี,โท,เอกประจำปี2560 สนามสอบวัดดอนตูม ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน365 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-12 22:43:16

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง