ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด61

ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด61

ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 61..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน240 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-17 15:30:41

ค่ายคุณธรรม

ค่ายคุณธรรม "ดอนตูม เยาวชน คนดี 4.0"

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน326 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-09 16:33:57

พิธีสวนสนาม

พิธีสวนสนาม "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน270 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-29 14:52:49

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมวันสุนทรภู่ วางพวงมาลัย อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมแอโรบิก และกิจกรรม To Be Number One..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน238 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 09:53:36

ชมรม To Be Number One โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม รับเสด็จทูลกระหม่อม

ชมรม To Be Number One โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม รับเสด็จทูลกระหม่อม

ชมรม To Be Number One โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน353 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 09:49:25

โรงเรียนเนกขัมศึกษาดูงาน

โรงเรียนเนกขัมศึกษาดูงาน

โรงเรียนเนกขัมศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/สถานศึกษาสีขาว/To be number One..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน261 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 09:47:35

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน259 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 09:45:33

พิธีไหว้ครู ๖๑

พิธีไหว้ครู ๖๑

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน253 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 09:42:49

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมSGS (งานทะเบียน-วัดผล)

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมSGS (งานทะเบียน-วัดผล)

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ได้เข้ามาศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทำงานของโปรแกรมSGS (งานทะเบียน-วัดผล) เพื่อนำกลับไปใช้ในปีการศึกษา2561 ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน515 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-11 21:04:55

กิจกรรมวันงดบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดบุหรี่โลก โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน356 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-01 09:34:56

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง