ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ

พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ

พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประดับแทบ3สี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 ประจำปีการศึกษา 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน373 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-15 20:50:20

การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม

การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม

การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน380 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-07 11:41:35

อบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

อบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2561 จากสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน349 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-29 16:58:06

ค่ายคณิต คิด เรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล

ค่ายคณิต คิด เรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล

ค่ายคณิต คิด เรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน314 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-29 11:33:07

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า

ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน342 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-19 20:31:29

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์61

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์61

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ “กิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระ พัฒนาทักษะชีวิต”..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน318 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-19 20:31:01

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๒๕๖๑

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๒๕๖๑

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน334 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-10 15:15:39

โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบจังหวัดราชบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน403 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-09 22:54:10

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีจิตเมตตา.ร่วมสมทบเงินทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียนมัธยมวัดดอนตูม..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน364 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-09 22:53:39

ASEAN DAY

ASEAN DAY

ASEAN DAY โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน317 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-08 21:48:16

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง