ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

ต้อนรับคณะครูผู้เกษียณในโอกาสเข้าอำลาในวันปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ต้อนรับคณะครูผู้เกษียณในโอกาสเข้าอำลาในวันปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ผอ.พรรษกฤช(รก.ผอ.มัธยมวัดดอนตูม) ต้อนรับคณะครูผู้เกษียณในโอกาสเข้าอำลาในวันปฏิบัติหน้าที่ราชการวันสุดท้ายของปีงบประมาณ 2561 เมื่อ 28 กันยา..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน420 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-28 20:02:43

พิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำสำหรับให้บริการน้ำดื่มสะอาดแก่นักเรียน

พิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำสำหรับให้บริการน้ำดื่มสะอาดแก่นักเรียน

ผอ.พรรษกฤช(รก.ผอ.มัธยมวัดดอนตูม) ร่วมพิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำสำหรับให้บริการน้ำดื่มสะอาดแก่นักเรียน จากนายกสโมสรโรตารีบ้านโป่งและคณะ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน297 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-28 20:00:54

พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน367 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-26 15:55:05

นิทรรศการนำเสนอผลงานการสร้างอาชีพ

นิทรรศการนำเสนอผลงานการสร้างอาชีพ

ผอ.พรรษกฤช(รก.ผอ.มัธยมวัดดอนตูม) เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินการเสวนา”การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ จังหวัดราชบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน295 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-25 14:22:46

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเร..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน403 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-24 10:32:52

งานมุทิตาจิต

งานมุทิตาจิต

พิธีมุทิตาจิต โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน362 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-18 22:16:06

พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ

พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ

พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประดับแทบ3สี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 ประจำปีการศึกษา 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน334 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-15 20:50:20

การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม

การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม

การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน342 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-07 11:41:35

อบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

อบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2561 จากสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน316 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-29 16:58:06

ค่ายคณิต คิด เรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล

ค่ายคณิต คิด เรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล

ค่ายคณิต คิด เรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน281 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-29 11:33:07

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง