ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

กิจกรรมร่วมกับธนาคารออมสิน

กิจกรรมร่วมกับธนาคารออมสิน

กิจกรรมร่วมกับธนาคารออมสิน ณ หาดทรายเม็ดแรก ตำบลแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน388 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-04 21:16:25

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวัดดอนต..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน415 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-04 21:14:51

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน378 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-23 21:09:02

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทัศนศึกษาชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ พิพิธภัณฑสถานแ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน416 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-28 20:52:49

ต้อนรับคณะครูผู้เกษียณในโอกาสเข้าอำลาในวันปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ต้อนรับคณะครูผู้เกษียณในโอกาสเข้าอำลาในวันปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ผอ.พรรษกฤช(รก.ผอ.มัธยมวัดดอนตูม) ต้อนรับคณะครูผู้เกษียณในโอกาสเข้าอำลาในวันปฏิบัติหน้าที่ราชการวันสุดท้ายของปีงบประมาณ 2561 เมื่อ 28 กันยา..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน466 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-28 20:02:43

พิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำสำหรับให้บริการน้ำดื่มสะอาดแก่นักเรียน

พิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำสำหรับให้บริการน้ำดื่มสะอาดแก่นักเรียน

ผอ.พรรษกฤช(รก.ผอ.มัธยมวัดดอนตูม) ร่วมพิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำสำหรับให้บริการน้ำดื่มสะอาดแก่นักเรียน จากนายกสโมสรโรตารีบ้านโป่งและคณะ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน339 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-28 20:00:54

พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน425 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-26 15:55:05

นิทรรศการนำเสนอผลงานการสร้างอาชีพ

นิทรรศการนำเสนอผลงานการสร้างอาชีพ

ผอ.พรรษกฤช(รก.ผอ.มัธยมวัดดอนตูม) เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินการเสวนา”การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ จังหวัดราชบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน324 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-25 14:22:46

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเร..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน435 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-24 10:32:52

งานมุทิตาจิต

งานมุทิตาจิต

พิธีมุทิตาจิต โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน397 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-18 22:16:06

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง