ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

620527 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว

620527 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน368 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-02 15:55:22

620526 ผู้บริหาร และคณะครูนำนักศึกษาวิชาทหารรายงานตัว และทดสอบร่างกาย

620526 ผู้บริหาร และคณะครูนำนักศึกษาวิชาทหารรายงานตัว และทดสอบร่างกาย

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน248 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-02 15:53:22

620524 อบรมหลักสูตรผู้ประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ว.21

620524 อบรมหลักสูตรผู้ประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ว.21

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน182 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-02 15:51:41

620524 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.8

620524 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.8

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน176 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-02 15:50:21

620524 ผอ.โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผอ.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

620524 ผอ.โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผอ.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน352 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-02 15:49:07

620522 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสา

620522 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน292 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-02 15:45:44

620522 กิจกรรมปลูกต้นไม้ บำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสา

620522 กิจกรรมปลูกต้นไม้ บำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสา

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน279 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-02 15:43:17

620522 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสา

620522 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน255 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-02 15:31:40

620518 วันวิสาขบูชา

620518 วันวิสาขบูชา

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน281 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-18 23:27:52

620517 กิจกรรม วันวิสาขบูชา

620517 กิจกรรม วันวิสาขบูชา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม และนายเมธี ทองรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่สี พร้อม..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน317 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-17 14:17:03

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง