ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "HJP Open House Announce Moves Forward ครั้งที่ 1" ภายใต้หัวข้อ " ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนากระบวนการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่คุณภาพสถานศึกษาพอเพียง " ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "HJP Open House Announce Moves Forward ครั้งที่ 1" ภายใต้หัวข้อ " ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนากระบวนการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่คุณภาพสถานศึกษาพอเพียง " ปี..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน390 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-09 14:36:59

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2/59

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2/59

นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน233 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-04 16:50:03

การประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมหลวงพ่ออุตตมะ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน239 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-04 13:54:10

กิจกรรม พัฒนาสมรรถภาพทางกาย (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม พัฒนาสมรรถภาพทางกาย (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน นาย ธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน พัฒนาสม..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน235 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-25 21:26:57

กิจกรรม การจักสานด้วยผักตบชวา (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม การจักสานด้วยผักตบชวา (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน นาย ธีราสิทธิ์ เป..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน234 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-24 15:06:42

กิจกรรม การปลูกหญ้าแฝก (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม การปลูกหญ้าแฝก (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมการป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยหญ้าแฝก พืชจากพระราชดำริ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน231 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-21 13:57:20

กิจกรรม การปลูกพืชเศรษฐกิจ (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม การปลูกพืชเศรษฐกิจ (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์รวมเทคโนโลยีการเกษต..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน245 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-21 10:09:03

กิจกรรม ศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม ศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน269 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-15 12:34:57

กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน272 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-15 12:26:06

กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ปีการศึกษา 2559

วันที่ 15 ก.พ. 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้เข้าร่วม กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน207 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-15 12:13:22

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง