ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

620914 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites

620914 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites

14 กันยายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและขับเคลื่อนกิจกรรมเสริ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน1417 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-15 08:16:19

620629 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนศักยภาพครู

620629 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนศักยภาพครู

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการภัทรนันท์ เพิ่มพูล และคณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัด

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน1214 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-10 21:39:49

620530-31 โครงการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

620530-31 โครงการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน1377 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-02 16:08:29

620530-31 โครงการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์

620530-31 โครงการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน1292 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-02 16:07:59

620529 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

620529 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน1238 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-02 16:05:32

620529 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

620529 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน1119 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-02 16:04:36

620529 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนรับมอบทุนจาก พระครูกาญจนกิจวิวัฒน์

620529 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนรับมอบทุนจาก พระครูกาญจนกิจวิวัฒน์

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน1226 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-02 16:03:49

620528 ผู้บริหาร และคณะครูร่วมพิธีพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล กับหน่วยงานราชการในอำเภอห้วยกระเจา

620528 ผู้บริหาร และคณะครูร่วมพิธีพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล กับหน่วยงานราชการในอำเภอห้วยกระเจา

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน1002 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-02 16:01:52

620527 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว

620527 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน1020 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-02 15:58:18

620527 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจัดการแสดงตอนรับคณะจิตอาสา

620527 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจัดการแสดงตอนรับคณะจิตอาสา

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน1010 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-02 15:57:18

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง