ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

HJP News ฉบับที่ ๗๐/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๗๐/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน69 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-14 16:42:34

HJP News ฉบับที่ ๖๘/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๖๘/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน68 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-14 16:42:02

HJP News ฉบับที่ ๖๙/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๖๙/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน65 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-14 16:37:44

HJP News ฉบับที่ ๖๗/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๖๗/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน53 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-14 16:36:39

HJP News ฉบับที่ ๖๕/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๖๕/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน59 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-14 16:35:17

HJP News ฉบับที่ ๖๖/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๖๖/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-14 16:32:30

630512 ประชุมคณะครูเพื่อวางแผน และเตรียมความพร้อมการเรียน Online

630512 ประชุมคณะครูเพื่อวางแผน และเตรียมความพร้อมการเรียน Online

            12 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้าร่วมประชุม หารือ เพื่อวางแผนในการเตรียมความพร..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน241 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-12 20:48:04

630508 พุทธอุทยานพักสงฆ์เขาตะแบง แจกถุงยังชีพให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

630508 พุทธอุทยานพักสงฆ์เขาตะแบง แจกถุงยังชีพให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

         วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์จาก พุทธอุทยานพักสงฆ์เขาตะแบง โดยพระภิกษุทรงพล เขมรํสี มี..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน525 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-08 09:50:13

630507 เข้าร่วมรับฟังการจัดการเรียนการสอนทางไกล

630507 เข้าร่วมรับฟังการจัดการเรียนการสอนทางไกล

        วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น.ผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนห้วยกระเจา..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน187 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-08 09:47:50

630428 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

630428 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

         28 เมษายน 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ และวางแผนกา..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน198 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-08 09:45:29

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง