ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน193 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-08 17:05:04

กิจกรรม หน้าบ้าน น่ามอง เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม หน้าบ้าน น่ามอง เฉลิมพระเกียรติ

       

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน200 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-08 16:57:40

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา การขับเคลื่อนประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน207 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-08 16:52:40

กิจกรรม ออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายของรัฐบาล

กิจกรรม ออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายของรัฐบาล

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน136 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-08 16:46:53

กิจกรรม โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

กิจกรรม โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน291 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-14 18:02:52

กิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา แสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน

กิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา แสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน

 

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน246 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 16:08:12

กิจกรรม แห่เทียนพรรษา 2560

กิจกรรม แห่เทียนพรรษา 2560

       

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน244 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 15:53:39

กิจกรรม จัดทำรถแห่เทียนพรรษา 2560

กิจกรรม จัดทำรถแห่เทียนพรรษา 2560

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้ร่วมจัดทำรถแห่เทียน

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน220 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 15:33:35

กิจกรรม ประเมินความสามารถ (Reading Literacy)

กิจกรรม ประเมินความสามารถ (Reading Literacy)

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ได้ดำเนินการสอบ นัก..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน159 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 15:28:19

กิจกรรม เยาวชนไทยรักพ่อหลวง รวมพลังต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรม เยาวชนไทยรักพ่อหลวง รวมพลังต้านภัยยาเสพติด

27 มิถุนายน 2560 สภาเด็กและเยาวชน ร่วมจัดกิจกรรมในหัวข้อ 

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน169 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 15:23:07

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง