ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

การแสดงรำและการแสดงโขน งานถนนเด็กเดิน

การแสดงรำและการแสดงโขน งานถนนเด็กเดิน

วันที่ 15 กันยายน 2561 คณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้เข้าร่วมกิจกรรมทำการแสดง ถนนเด็กเดิน ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน376 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-18 10:52:18

รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการสร้างเสริมคุณธรรม

รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการสร้างเสริมคุณธรรม

วันที่ 11 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการ นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป คณะครู และนักเรียนแกนนำเข้ารับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนห้..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน420 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-12 16:32:33

การประกวด To Be Number One Teen Dancercise 2019 จังหวัดกาญจนบุรี

การประกวด To Be Number One Teen Dancercise 2019 จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม การประกวด To Be Number One Teen Dancercise 2019 จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน558 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-12 16:25:33

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน459 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-23 13:47:54

เข้าร่วมโครงการจิตอาสา

เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโครงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดกิจกรรมพานักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โครงกา..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน364 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-23 13:27:08

สถานศึกษาแบบอย่าง การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนภายใต้หัวข้อ นักเรียนแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ตามบริบทอัตลักษณ์ท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด

สถานศึกษาแบบอย่าง การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนภายใต้หัวข้อ นักเรียนแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมสถานศึกษาแบบอย่า..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน727 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-02 15:52:23

กิจกรรม ปลูกป่าวัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

กิจกรรม ปลูกป่าวัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมนำลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกป่า ณ วัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน446 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-02 12:21:51

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัยหายาเสพติด"

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัยหายาเสพติด" โ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน790 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-02 11:44:37

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๔ ณ ห้องอาเซียน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาค..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน493 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-28 11:34:40

กิจกรรม อบรมบุคลากรทางการศึกษา ประถมศึกษาเขต ๒

กิจกรรม อบรมบุคลากรทางการศึกษา ประถมศึกษาเขต ๒

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมบุคลากรครู ประถมศึกษา เขต ๒ โดยมี ดร.อาดุลย์  พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขต..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน435 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-28 11:23:43

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง