ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

HJP News ฉบับที่ ๘๑/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๘๑/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน83 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 15:29:36

HJP News ฉบับที่ ๘๐/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๘๐/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน78 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 15:29:19

HJP News ฉบับที่ ๗๙/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๗๙/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน76 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-19 21:47:34

HJP News ฉบับที่ ๗๘/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๗๘/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน75 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-18 17:46:22

HJP News ฉบับที่ ๗๗/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๗๗/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน75 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-18 14:50:14

HJP News ฉบับที่ ๗๖/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๗๖/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน98 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-17 12:10:34

HJP News ฉบับที่ ๗๓/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๗๓/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน92 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-14 16:44:35

HJP News ฉบับที่ ๗๔/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๗๔/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน76 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-14 16:44:11

HJP News ฉบับที่ ๗๒/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๗๒/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน85 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-14 16:43:44

HJP News ฉบับที่ ๗๑/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๗๑/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน103 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-14 16:43:09

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง