ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

โครงการป้องกันการจมน้ำให้กับนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา

โครงการป้องกันการจมน้ำให้กับนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน574 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-23 02:31:43

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานศึกษา

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานศึกษา

โครงการ

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน461 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-23 02:28:28

โครงการอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา

โครงการอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา

611213 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้รับเกียรติจาก นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เข้ามาตรวจเยี่..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน395 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-23 02:11:32

 เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่เกี่ยวข้อง..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน392 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-15 15:08:59

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอห้..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน454 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-25 10:56:27

การแสดงรำบายศรีสู่ขวัญ งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

การแสดงรำบายศรีสู่ขวัญ งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน516 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-25 10:53:10

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

     วันที่ ๒๓ ตุลาคม คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอห้วยกระเจา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระ..

เขียนโดย : เปิดอ่าน235 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-25 10:46:13

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

        วันที่ ๒๓ ตุลาคม คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอห้วยกระเจา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน378 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-25 10:37:16

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอห้วยกระเจาเข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาล..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน380 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-25 10:25:10

รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน ระดับภาค

รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน ระดับภาค

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน424 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-20 16:58:14

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง