ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

HJP News ฉบับที่ ๙๑/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๙๑/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-31 16:35:43

HJP News ฉบับที่ ๙๐/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๙๐/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน96 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-31 15:43:51

HJP News ฉบับที่ ๘๙/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๘๙/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน60 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-31 15:40:15

HJP News ฉบับที่ ๘๘/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๘๘/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน66 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-31 15:37:28

HJP News ฉบับที่ ๘๗/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๘๗/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน64 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-31 15:33:25

HJP News ฉบับที่ ๘๖/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๘๖/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน56 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-31 15:31:02

HJP News ฉบับที่ ๘๕/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๘๕/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน73 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-31 15:29:17

HJP News ฉบับที่ ๘๔/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๘๔/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน67 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-31 15:24:29

HJP News ฉบับที่ ๘๓/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๘๓/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน112 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-21 18:34:31

HJP News ฉบับที่ ๘๒/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๘๒/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-21 17:02:09

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง