ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม มอบดอกดาวเรือง

กิจกรรม มอบดอกดาวเรือง

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน178 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-03 09:22:50

กิจกรรม อบรมการสอบธรรมะศึกษา

กิจกรรม อบรมการสอบธรรมะศึกษา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมการสอบธรรมะศึกษา ชั้นตรี โท เอก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน161 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-02 15:33:07

พิธีวางดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พิธีวางดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน174 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-30 08:31:48

พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

ผู้อ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน135 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-24 12:14:30

กิจกรรม สวดมนต์ โดยชมรมส่งเสริมศีลธรรม จ.กาญจนบุรี

กิจกรรม สวดมนต์ โดยชมรมส่งเสริมศีลธรรม จ.กาญจนบุรี

กิจกรรม สวดมนต์ โดยชมรมส่งเสริมศีลธรรม จ.กาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน192 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-31 14:19:47

กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน203 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-31 14:14:07

การอบรม Book Mark

การอบรม Book Mark

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน151 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-31 14:06:57

การนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net

การนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน187 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-31 13:58:34

กิจกรรม การแข่งขันกีฬาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 60

กิจกรรม การแข่งขันกีฬาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 60

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน124 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-31 13:51:07

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน145 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-31 13:43:32

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง