ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

620507-10 การประชุมสัมมนาวิชาการ (ส.บ.ม.ท.)

620507-10 การประชุมสัมมนาวิชาการ (ส.บ.ม.ท.)

   

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน550 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-11 16:07:25

620511 ศึกษาดูงาน การผลิตน้ำนมแพะไร้กลิ่นที่ TT Garden and Goat Farm (ฟาร์มแพะนม)

620511 ศึกษาดูงาน การผลิตน้ำนมแพะไร้กลิ่นที่ TT Garden and Goat Farm (ฟาร์มแพะนม)

  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน381 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-11 16:00:57

620508 รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

620508 รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง แนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องโสต..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน211 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-08 21:52:09

620508 พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

620508 พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

          วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน229 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-07 11:19:55

620503 ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562

620503 ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และชี้แจงภาระงานต่..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน419 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-05 17:39:31

สอบกลางภาค 2/2561

สอบกลางภาค 2/2561

วันที่ 8 - 9 มกราคม 2562 นักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน327 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-14 14:34:50

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 มกราคม 2562 นายชัยวัฒน์ ธนวัฒน์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู ต้อนรับคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน312 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-14 14:14:55

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

611228 นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้บริหารโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เป็นประธานใน กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ป..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน319 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-14 13:57:29

กิจกรรมคืนดินดี สู่ขุนเขา ครั้งที่ 5

กิจกรรมคืนดินดี สู่ขุนเขา ครั้งที่ 5

วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการ นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอห้วยกระเจา และมูลนิธิพระพุทธเมตตาประ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน330 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-23 02:51:03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบประวัติการปฏิบัติงานของครู (Log Book)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบประวัติการปฏิบัติงานของครู (Log Book)

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน415 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-23 02:45:43

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง