ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

HJP News ฉบับที่ ๑๐๑/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๐๑/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน62 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-09 17:02:56

HJP News ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน62 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-09 16:44:21

HJP News ฉบับที่ ๙๙/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๙๙/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน65 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-09 16:43:43

HJP News ฉบับที่ ๙๘/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๙๘/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน86 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-09 16:43:12

HJP News ฉบับที่ ๙๗/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๙๗/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน54 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-09 16:42:38

HJP News ฉบับที่ ๙๖/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๙๖/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน109 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-01 09:54:30

HJP News ฉบับที่ ๙๕/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๙๕/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน92 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-01 09:53:58

HJP News ฉบับที่ ๙๔/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๙๔/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน75 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-01 09:53:17

HJP News ฉบับที่ ๙๓/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๙๓/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน74 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-01 09:52:18

HJP News ฉบับที่ ๙๒/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๙๒/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน84 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-31 16:36:12

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง