ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

HJP News ฉบับที่ ๑๑๑/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๑/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน85 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-16 17:19:43

HJP News ฉบับที่ ๑๑๐/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๐/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน112 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-14 15:55:13

HJP News ฉบับที่ ๑๐๙/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๐๙/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน125 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-14 12:47:18

HJP News ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน107 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-10 18:20:00

HJP News ฉบับที่ ๑๐๗/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๐๗/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน117 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-10 18:19:12

HJP News ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน88 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-10 18:18:21

HJP News ฉบับที่ ๑๐๕/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๐๕/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน73 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-09 20:07:58

HJP News ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน67 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-09 20:07:30

HJP News ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน73 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-09 20:07:00

HJP News ฉบับที่ ๑๐๒/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๐๒/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน63 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-09 17:03:35

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง