ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

620522 กิจกรรมปลูกต้นไม้ บำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสา

620522 กิจกรรมปลูกต้นไม้ บำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสา

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน203 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-02 15:43:17

620522 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสา

620522 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน197 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-02 15:31:40

620518 วันวิสาขบูชา

620518 วันวิสาขบูชา

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน236 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-18 23:27:52

620517 กิจกรรม วันวิสาขบูชา

620517 กิจกรรม วันวิสาขบูชา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม และนายเมธี ทองรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่สี พร้อม..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน262 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-17 14:17:03

620516 ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

620516 ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการ คณะครู และตัวแทนนักเรี..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน254 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-17 14:11:56

620515 วันแรกของการเปิดเทอมใหม่ 1/2562

620515 วันแรกของการเปิดเทอมใหม่ 1/2562

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยืนต้อนรับและตรวจความเรียบร้อยนักเรียนหน้าโรงเรียน ผู้อำนวยการแนะนำตัวใหม่กับนักเรีนน ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน315 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-16 18:05:29

620514 คณะกรรมการสถานศึกษามอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์

620514 คณะกรรมการสถานศึกษามอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน872 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-16 18:04:16

620514 เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน

620514 เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครู ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน313 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-16 17:42:12

620514 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3

620514 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร และคณะครู เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้าร่วมประชุม หารือ ชี้..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน315 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-16 17:34:09

620513-14 กิจกรรมค่ายคุณธรรม

620513-14 กิจกรรมค่ายคุณธรรม

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม โครง..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน279 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-16 17:28:43

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง