ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกับอำเภอห้วยกระเจา  เทศบาลตำบลห้วยกระเจา สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยกระเจานักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพต..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน469 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-24 11:36:01

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันที่ ๒๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  ได้จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยประธานในพิธี นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป  ผู้อำนวยการโรงเรียนห..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน409 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-23 16:04:29

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

เนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นำโดย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่่ร้อยต..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน410 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 12:06:45

นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา

นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม มีจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดวัดศรีบัวทอง ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงของโรงเรียน ให้น่าอยู่ ร่มรื่นและมีความสวยงามสะอาดตา ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน910 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-08 10:22:46

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้น โดยได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องม..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน876 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-17 11:11:25

รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา สพม.8

รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา สพม.8

เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้ต้อนรับนายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    นายกฤษฎา  คำอาจ  ผู้อำนวยก..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน565 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-11 11:53:52

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ – วิสามัญ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ – วิสามัญ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ – วิสามัญ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  อำเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป  ผอ.โรงเร..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน937 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-25 15:07:25

การประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

การประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

เนื่องด้วยโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้มีคณะครูขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  4  ท่าน โดยมี  นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน746 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-04 14:45:26

ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี  นายสุริยะ  จันทร์สนอง ประธานในพิธี   พร้อมด้วยคณะครู นัก..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน599 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-04 14:05:03

โครงการอบรมเยาวชน YOUTH BLOGGERS 2558

โครงการอบรมเยาวชน YOUTH BLOGGERS 2558

โครงการอบรมเยาวชน YOUTH BLOGGERS 2558 จัดขึ้นที่โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมี ร้อยโททศพล  ไชยโกมินทร์  นายอำเภอ  อำเภอห้วยกระเจา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน850 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-23 14:45:29

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง