ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

HJP News ฉบับที่ ๑๑๘/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๘/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน72 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 14:40:51

HJP News ฉบับที่ ๑๒๐/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๒๐/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน93 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:11:14

HJP News ฉบับที่ ๑๑๙/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๙/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน58 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:10:46

HJP News ฉบับที่ ๑๑๗-๒/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๗-๒/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน61 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:10:05

HJP News ฉบับที่ ๑๑๗/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๗/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน67 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:08:44

HJP News ฉบับที่ ๑๑๖/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๖/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน65 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:08:04

HJP News ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน65 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:07:26

HJP News ฉบับที่ ๑๑๔/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๔/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน65 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:06:50

HJP News ฉบับที่ ๑๑๒/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๒/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน128 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-17 15:31:44

HJP News ฉบับที่ ๑๑๓/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๓/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน92 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-16 18:05:05

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง