ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ – วิสามัญ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ – วิสามัญ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ – วิสามัญ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  อำเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป  ผอ.โรงเร..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน876 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-25 15:07:25

การประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

การประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

เนื่องด้วยโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้มีคณะครูขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  4  ท่าน โดยมี  นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน681 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-04 14:45:26

ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี  นายสุริยะ  จันทร์สนอง ประธานในพิธี   พร้อมด้วยคณะครู นัก..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน545 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-04 14:05:03

โครงการอบรมเยาวชน YOUTH BLOGGERS 2558

โครงการอบรมเยาวชน YOUTH BLOGGERS 2558

โครงการอบรมเยาวชน YOUTH BLOGGERS 2558 จัดขึ้นที่โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมี ร้อยโททศพล  ไชยโกมินทร์  นายอำเภอ  อำเภอห้วยกระเจา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน789 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-23 14:45:29

ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยมี สจ.ชัยวัฒน์  ธนวัฒน์สุวรรณ ประธานในพิธี  กำนันระเบียบ  ป..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน554 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 09:38:46

เก็บตก กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เก็บตก กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558  โดยมี ผอ.สุริยะ จันทร์สนอง ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน984 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-04 15:24:26

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 โดยมี ผู้อำนวยการ นายสุริยะ จันทร์สนอง เป็นประธานใ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน766 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 13:12:19

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง