ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

โครงการอบรมแกนนำนักเรียน “เพื่อนใจ…วัยรุ่น’’ ประจำปี 2559

โครงการอบรมแกนนำนักเรียน “เพื่อนใจ…วัยรุ่น’’ ประจำปี 2559

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมแกนนำนักเรียน “เพื่อนใจ…วัยรุ่น’’ ประจำปี 2559 โดยนำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องโสตทัศน..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน401 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-21 11:54:26

โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดย รด.จิตอาสา

โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดย รด.จิตอาสา

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559  ที่ผ่านมาทางโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นำโดย ว่าที่ร้อยตรีกมล นิลโรจน์ ครูนำ  รด. เข้าร่วมการอบรมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดย..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน394 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-21 11:43:48

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559ที่ผ่านมาทางโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้ต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  โ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน434 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-06 16:27:30

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 1  กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทางโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นำโดย รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  จันทรา  พร้อมคณะ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน424 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-06 16:09:56

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกับอำเภอห้วยกระเจา  เทศบาลตำบลห้วยกระเจา สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยกระเจานักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพต..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน421 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-24 11:36:01

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันที่ ๒๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  ได้จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยประธานในพิธี นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป  ผู้อำนวยการโรงเรียนห..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน361 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-23 16:04:29

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

เนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นำโดย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่่ร้อยต..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน365 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 12:06:45

นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา

นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม มีจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดวัดศรีบัวทอง ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงของโรงเรียน ให้น่าอยู่ ร่มรื่นและมีความสวยงามสะอาดตา ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน860 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-08 10:22:46

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้น โดยได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องม..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน812 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-17 11:11:25

รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา สพม.8

รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา สพม.8

เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้ต้อนรับนายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    นายกฤษฎา  คำอาจ  ผู้อำนวยก..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน511 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-11 11:53:52

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง