ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

วันที่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐  กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายปิยมงคล อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายธีราสิทธิ์  เปี่..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน472 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-23 14:43:14

สวดมนต์ข้ามปี 2560

สวดมนต์ข้ามปี 2560

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2560 ณ อุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ.ห้วยกระเ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน367 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-01 14:36:01

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้จัดกิจกรรม โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 นำโดย นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการ   ว่าที่ร้อยตรีสุ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน560 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-02 16:04:46

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559  นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  ได้เป็นประธานในพิธีเนื่องในวัน "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ณ หอประชุมหลว..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน357 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-28 16:11:03

“รวมพลังแห่งความภักดี”

“รวมพลังแห่งความภักดี”

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมจัดกิจกรรม  “รวมพลังแห่งความภักดี” นำโดย ผอ.ธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  จันทรา   รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนร..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน335 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-23 14:38:37

“รวมพลังแห่งความภักดี”

“รวมพลังแห่งความภักดี”

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมเข้าร่วมงาน  “รวมพลังแห่งความภักดี” นำโดย ผอ.ธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  จันทรา   รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน404 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-22 11:54:13

พิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปร..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน374 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-09 13:27:33

วันสันติภาพสากล

วันสันติภาพสากล

วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันสันติภาพสากล ทางโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที  เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกแห่งสันต..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน373 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-21 11:00:33

กิจกรรมกีฬาภายในนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมกีฬาภายในนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

นายชัยวัฒน์ ธนวัฒน์สุวรรณ สจ.เขตอำเภอห้วยกระเจา เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาภายในนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีนายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจา..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน437 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-05 10:57:42

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู นักเรียน เข้าร..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน364 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-16 10:06:55

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง