ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม การปลูกหญ้าแฝก (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม การปลูกหญ้าแฝก (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมการป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยหญ้าแฝก พืชจากพระราชดำริ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน343 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-21 13:57:20

กิจกรรม การปลูกพืชเศรษฐกิจ (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม การปลูกพืชเศรษฐกิจ (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์รวมเทคโนโลยีการเกษต..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน378 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-21 10:09:03

กิจกรรม ศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม ศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน387 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-15 12:34:57

กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน381 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-15 12:26:06

กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ปีการศึกษา 2559

วันที่ 15 ก.พ. 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้เข้าร่วม กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน343 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-15 12:13:22

โครงการติวเข้ม O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

โครงการติวเข้ม O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เมื่อวันที่ วันที่ 3 ก.พ. 2560 โรงเรียนห้วยกระเจาได้จัดโครงการติว O-Net สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยพี่วิศวกร พรไพจิตร์  พงษ์สุภาพ ศิษย์เก่าคณะวิศวกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน506 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-04 06:15:09

เมื่อวันที่ วันที่ 3 ก.พ. 2560 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้รับมอบครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้และตู้

เมื่อวันที่ วันที่ 3 ก.พ. 2560 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้รับมอบครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้และตู้

เมื่อวันที่ วันที่ 3 ก.พ. 2560 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้รับมอบครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้และตู้ จำนวน โต๊ะ 12 ตัว เก้าอี้ 25 ตัว ตู้ใส่เอกสาร 1 ตู้ น้ำถ้วย 10 ลัง และทุนการศึกษา 2 ทุน เพื่อใช้..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน1032 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-04 06:10:15

โครงการติวเข้ม O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

โครงการติวเข้ม O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

โครงการติวเข้ม O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ทั้ง 5 กลุ่มสาระ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน347 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-03 16:42:06

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้ทำการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดกรองนักเรียน และดูแลช่..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน496 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-03 16:10:02

โครงการอบรมเยาวชน YOUTH  BLOGGERS   ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2559

โครงการอบรมเยาวชน YOUTH BLOGGERS ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โครงการอบรมเยาวชน YOUTH  BLOGGERS   ครั้งที่ 2โดยความร่วมจากหน่วยงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับ อนุสาร อ.ส.ท. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน265 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-02 13:22:49

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง