ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2/59

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2/59

นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน383 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-04 16:50:03

การประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมหลวงพ่ออุตตมะ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน373 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-04 13:54:10

กิจกรรม พัฒนาสมรรถภาพทางกาย (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม พัฒนาสมรรถภาพทางกาย (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน นาย ธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน พัฒนาสม..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน399 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-25 21:26:57

กิจกรรม การจักสานด้วยผักตบชวา (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม การจักสานด้วยผักตบชวา (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน นาย ธีราสิทธิ์ เป..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน417 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-24 15:06:42

กิจกรรม การปลูกหญ้าแฝก (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม การปลูกหญ้าแฝก (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมการป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยหญ้าแฝก พืชจากพระราชดำริ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน398 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-21 13:57:20

กิจกรรม การปลูกพืชเศรษฐกิจ (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม การปลูกพืชเศรษฐกิจ (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์รวมเทคโนโลยีการเกษต..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน435 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-21 10:09:03

กิจกรรม ศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม ศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน427 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-15 12:34:57

กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน421 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-15 12:26:06

กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ปีการศึกษา 2559

วันที่ 15 ก.พ. 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้เข้าร่วม กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน393 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-15 12:13:22

โครงการติวเข้ม O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

โครงการติวเข้ม O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เมื่อวันที่ วันที่ 3 ก.พ. 2560 โรงเรียนห้วยกระเจาได้จัดโครงการติว O-Net สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยพี่วิศวกร พรไพจิตร์  พงษ์สุภาพ ศิษย์เก่าคณะวิศวกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน566 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-04 06:15:09

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง