ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้ทำการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดกรองนักเรียน และดูแลช่..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน417 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-03 16:10:02

โครงการอบรมเยาวชน YOUTH  BLOGGERS   ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2559

โครงการอบรมเยาวชน YOUTH BLOGGERS ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โครงการอบรมเยาวชน YOUTH  BLOGGERS   ครั้งที่ 2โดยความร่วมจากหน่วยงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับ อนุสาร อ.ส.ท. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน220 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-02 13:22:49

กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

วันที่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐  กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายปิยมงคล อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายธีราสิทธิ์  เปี่..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน387 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-23 14:43:14

สวดมนต์ข้ามปี 2560

สวดมนต์ข้ามปี 2560

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2560 ณ อุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ.ห้วยกระเ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน305 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-01 14:36:01

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้จัดกิจกรรม โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 นำโดย นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการ   ว่าที่ร้อยตรีสุ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน497 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-02 16:04:46

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559  นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  ได้เป็นประธานในพิธีเนื่องในวัน "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ณ หอประชุมหลว..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน314 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-28 16:11:03

“รวมพลังแห่งความภักดี”

“รวมพลังแห่งความภักดี”

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมจัดกิจกรรม  “รวมพลังแห่งความภักดี” นำโดย ผอ.ธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  จันทรา   รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนร..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน285 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-23 14:38:37

“รวมพลังแห่งความภักดี”

“รวมพลังแห่งความภักดี”

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมเข้าร่วมงาน  “รวมพลังแห่งความภักดี” นำโดย ผอ.ธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  จันทรา   รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน350 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-22 11:54:13

พิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปร..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน328 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-09 13:27:33

วันสันติภาพสากล

วันสันติภาพสากล

วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันสันติภาพสากล ทางโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที  เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกแห่งสันต..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน316 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-21 11:00:33

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง