ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา แสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน

กิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา แสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน

 

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน349 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 16:08:12

กิจกรรม แห่เทียนพรรษา 2560

กิจกรรม แห่เทียนพรรษา 2560

       

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน393 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 15:53:39

กิจกรรม จัดทำรถแห่เทียนพรรษา 2560

กิจกรรม จัดทำรถแห่เทียนพรรษา 2560

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้ร่วมจัดทำรถแห่เทียน

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน547 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 15:33:35

กิจกรรม ประเมินความสามารถ (Reading Literacy)

กิจกรรม ประเมินความสามารถ (Reading Literacy)

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ได้ดำเนินการสอบ นัก..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน289 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 15:28:19

กิจกรรม เยาวชนไทยรักพ่อหลวง รวมพลังต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรม เยาวชนไทยรักพ่อหลวง รวมพลังต้านภัยยาเสพติด

27 มิถุนายน 2560 สภาเด็กและเยาวชน ร่วมจัดกิจกรรมในหัวข้อ 

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน303 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 15:23:07

กิจกรรม ลูกเสือเนตรนารี กล่าวคำปฏิญาณตน ในวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรม ลูกเสือเนตรนารี กล่าวคำปฏิญาณตน ในวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 คณะครู และลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน331 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 15:19:19

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

วันที่ 26 ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน383 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-27 10:35:11

กิจกรรม วันสุนทรภู่ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม วันสุนทรภู่ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

วันที่26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสำค..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน432 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-27 10:13:01

กิจกรรม ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

  โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน343 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-24 14:46:16

กิจกรรม คืนดินดี สู่ขุนเขา

กิจกรรม คืนดินดี สู่ขุนเขา

กิจกรรมคืนดินดี สู่ขุนเขา ณ วัดทิพย์สุคนธาราม วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน329 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-21 08:45:09

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง