ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

620503 ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562

620503 ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และชี้แจงภาระงานต่..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน470 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-05 17:39:31

สอบกลางภาค 2/2561

สอบกลางภาค 2/2561

วันที่ 8 - 9 มกราคม 2562 นักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน370 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-14 14:34:50

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 มกราคม 2562 นายชัยวัฒน์ ธนวัฒน์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู ต้อนรับคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน354 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-14 14:14:55

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

611228 นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้บริหารโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เป็นประธานใน กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ป..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน379 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-14 13:57:29

กิจกรรมคืนดินดี สู่ขุนเขา ครั้งที่ 5

กิจกรรมคืนดินดี สู่ขุนเขา ครั้งที่ 5

วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการ นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอห้วยกระเจา และมูลนิธิพระพุทธเมตตาประ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน380 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-23 02:51:03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบประวัติการปฏิบัติงานของครู (Log Book)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบประวัติการปฏิบัติงานของครู (Log Book)

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน459 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-23 02:45:43

โครงการป้องกันการจมน้ำให้กับนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา

โครงการป้องกันการจมน้ำให้กับนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน870 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-23 02:31:43

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานศึกษา

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานศึกษา

โครงการ

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน692 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-23 02:28:28

โครงการอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา

โครงการอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา

611213 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้รับเกียรติจาก นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เข้ามาตรวจเยี่..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน475 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-23 02:11:32

 เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่เกี่ยวข้อง..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน435 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-15 15:08:59

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง