ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

พิธีวางดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พิธีวางดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน444 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-30 08:31:48

พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

ผู้อ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน357 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-24 12:14:30

กิจกรรม สวดมนต์ โดยชมรมส่งเสริมศีลธรรม จ.กาญจนบุรี

กิจกรรม สวดมนต์ โดยชมรมส่งเสริมศีลธรรม จ.กาญจนบุรี

กิจกรรม สวดมนต์ โดยชมรมส่งเสริมศีลธรรม จ.กาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน431 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-31 14:19:47

กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน873 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-31 14:14:07

การอบรม Book Mark

การอบรม Book Mark

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน388 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-31 14:06:57

การนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net

การนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน603 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-31 13:58:34

กิจกรรม การแข่งขันกีฬาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 60

กิจกรรม การแข่งขันกีฬาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 60

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน369 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-31 13:51:07

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน408 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-31 13:43:32

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน410 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-08 17:49:36

กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน390 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-08 17:05:04

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง