ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

“รวมพลังแห่งความภักดี”

“รวมพลังแห่งความภักดี”

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมเข้าร่วมงาน  “รวมพลังแห่งความภักดี” นำโดย ผอ.ธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  จันทรา   รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน290 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-22 11:54:13

พิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปร..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน286 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-09 13:27:33

วันสันติภาพสากล

วันสันติภาพสากล

วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันสันติภาพสากล ทางโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที  เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกแห่งสันต..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน262 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-21 11:00:33

กิจกรรมกีฬาภายในนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมกีฬาภายในนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

นายชัยวัฒน์ ธนวัฒน์สุวรรณ สจ.เขตอำเภอห้วยกระเจา เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาภายในนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีนายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจา..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน310 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-05 10:57:42

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู นักเรียน เข้าร..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน265 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-16 10:06:55

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  จันทรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียน ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน292 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-06 15:05:36

โครงการ รด.จิตอาสา รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

โครงการ รด.จิตอาสา รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

โครงการ รด.จิตอาสา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีกมล นิลโรจน์  ครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นำนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชาม..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน277 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-05 13:13:35

กิจกรรม

กิจกรรม "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม  2559 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นายธีร..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน356 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-02 12:03:49

กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่อาเซียน

กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่อาเซียน

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่อาเซียนขึ้นที่หอประชุมหลวงพ่ออุตตมะ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนา..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน259 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-02 11:59:34

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ขึ้นที่หอประชุมหลวงพ่ออุตตมะ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน391 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-02 11:56:48

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง