ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม

กิจกรรม "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม  2559 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นายธีร..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน269 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-02 12:03:49

กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่อาเซียน

กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่อาเซียน

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่อาเซียนขึ้นที่หอประชุมหลวงพ่ออุตตมะ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนา..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน166 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-02 11:59:34

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ขึ้นที่หอประชุมหลวงพ่ออุตตมะ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน210 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-02 11:56:48

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นำโดย นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  จันทรา  รองผู้อำนวยการ คณะครูและ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน165 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-21 12:12:46

โครงการอบรมแกนนำนักเรียน “เพื่อนใจ…วัยรุ่น’’ ประจำปี 2559

โครงการอบรมแกนนำนักเรียน “เพื่อนใจ…วัยรุ่น’’ ประจำปี 2559

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมแกนนำนักเรียน “เพื่อนใจ…วัยรุ่น’’ ประจำปี 2559 โดยนำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องโสตทัศน..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน138 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-21 11:54:26

โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดย รด.จิตอาสา

โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดย รด.จิตอาสา

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559  ที่ผ่านมาทางโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นำโดย ว่าที่ร้อยตรีกมล นิลโรจน์ ครูนำ  รด. เข้าร่วมการอบรมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดย..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน160 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-21 11:43:48

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559ที่ผ่านมาทางโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้ต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  โ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน182 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-06 16:27:30

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 1  กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทางโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นำโดย รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  จันทรา  พร้อมคณะ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน189 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-06 16:09:56

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกับอำเภอห้วยกระเจา  เทศบาลตำบลห้วยกระเจา สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยกระเจานักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพต..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน185 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-24 11:36:01

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันที่ ๒๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  ได้จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยประธานในพิธี นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป  ผู้อำนวยการโรงเรียนห..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน167 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-23 16:04:29

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง