ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

620516 ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

620516 ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการ คณะครู และตัวแทนนักเรี..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน315 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-17 14:11:56

620515 วันแรกของการเปิดเทอมใหม่ 1/2562

620515 วันแรกของการเปิดเทอมใหม่ 1/2562

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยืนต้อนรับและตรวจความเรียบร้อยนักเรียนหน้าโรงเรียน ผู้อำนวยการแนะนำตัวใหม่กับนักเรีนน ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน388 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-16 18:05:29

620514 คณะกรรมการสถานศึกษามอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์

620514 คณะกรรมการสถานศึกษามอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน935 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-16 18:04:16

620514 เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน

620514 เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครู ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน387 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-16 17:42:12

620514 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3

620514 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร และคณะครู เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้าร่วมประชุม หารือ ชี้..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน435 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-16 17:34:09

620513-14 กิจกรรมค่ายคุณธรรม

620513-14 กิจกรรมค่ายคุณธรรม

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม โครง..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน390 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-16 17:28:43

620507-10 การประชุมสัมมนาวิชาการ (ส.บ.ม.ท.)

620507-10 การประชุมสัมมนาวิชาการ (ส.บ.ม.ท.)

   

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน634 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-11 16:07:25

620511 ศึกษาดูงาน การผลิตน้ำนมแพะไร้กลิ่นที่ TT Garden and Goat Farm (ฟาร์มแพะนม)

620511 ศึกษาดูงาน การผลิตน้ำนมแพะไร้กลิ่นที่ TT Garden and Goat Farm (ฟาร์มแพะนม)

  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน534 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-11 16:00:57

620508 รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

620508 รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง แนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องโสต..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน256 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-08 21:52:09

620508 พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

620508 พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

          วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน279 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-07 11:19:55

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง