ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/hjp.ac.th.school/ ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน262 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-16 13:25:13

กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 2560

กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 2560 "World No Tobacco Day"

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้ร่วมทำกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก ณ หอประชุมโรงเ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน305 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-01 16:11:19

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ ๘ ณ วัดสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ ๘ ณ วัดสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรม

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน294 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-01 16:04:29

 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559

 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559  ณ หอประชุมหลวงพ่ออุตตมะ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน294 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-14 10:48:37

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "HJP Open House Announce Moves Forward ครั้งที่ 1" ภายใต้หัวข้อ " ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนากระบวนการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่คุณภาพสถานศึกษาพอเพียง " ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "HJP Open House Announce Moves Forward ครั้งที่ 1" ภายใต้หัวข้อ " ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนากระบวนการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่คุณภาพสถานศึกษาพอเพียง " ปี..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน431 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-09 14:36:59

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2/59

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2/59

นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน270 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-04 16:50:03

การประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมหลวงพ่ออุตตมะ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน274 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-04 13:54:10

กิจกรรม พัฒนาสมรรถภาพทางกาย (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม พัฒนาสมรรถภาพทางกาย (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน นาย ธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน พัฒนาสม..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน268 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-25 21:26:57

กิจกรรม การจักสานด้วยผักตบชวา (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม การจักสานด้วยผักตบชวา (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน นาย ธีราสิทธิ์ เป..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน275 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-24 15:06:42

กิจกรรม การปลูกหญ้าแฝก (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม การปลูกหญ้าแฝก (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมการป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยหญ้าแฝก พืชจากพระราชดำริ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน268 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-21 13:57:20

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง