ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

HJP News ฉบับที่ ๑๓๐/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๐/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน86 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-29 19:10:51

HJP News ฉบับที่ ๑๒๙/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๒๙/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน54 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-29 19:10:19

HJP News ฉบับที่ ๑๒๘/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๒๘/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน59 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-29 19:09:53

HJP News ฉบับที่ ๑๒๗/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๒๗/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน80 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-28 18:45:57

HJP News ฉบับที่ ๑๒๖/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๒๖/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน60 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-28 18:45:25

HJP News ฉบับที่ ๑๒๕/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๒๕/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน77 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-28 18:44:56

HJP News ฉบับที่ ๑๒๔/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๒๔/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน60 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 14:45:33

HJP News ฉบับที่ ๑๒๓/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๒๓/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน60 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 14:43:53

HJP News ฉบับที่ ๑๒๒/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๒๒/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน70 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 14:43:25

HJP News ฉบับที่ ๑๒๑/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๒๑/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน55 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 14:41:20

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง