ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

HJP News ฉบับที่ ๑๖๑/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๖๑/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน138 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-25 15:32:18

HJP News ฉบับที่ ๑๖๐/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๖๐/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน83 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-25 15:29:22

HJP News ฉบับที่ ๑๕๙/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๙/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน94 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-25 15:28:39

HJP News ฉบับที่ ๑๕๘/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๘/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน90 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-25 15:27:56

HJP News ฉบับที่ ๑๕๗/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๗/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน76 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-25 15:27:28

HJP News ฉบับที่ ๑๕๖/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๖/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน79 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-25 15:26:48

HJP News ฉบับที่ ๑๕๕/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๕/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน67 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-22 15:55:54

HJP News ฉบับที่ ๑๕๔/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๔/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน54 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-22 15:55:26

HJP News ฉบับที่ ๑๕๓/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๓/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน51 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-22 14:15:17

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน59 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-22 14:14:20

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง