ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนประชามงคล

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนประชามงคลได้รับความอนุเคราะห์ จากท่าน ศน.สุวิไล จันทร์สนอง เเละ ศน.ช่อทิพย์ อินทรักษา เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัด..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน458 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-10 10:38:10

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน336 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-10 10:38:05

รับป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560

รับป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560

นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล ได้เข้ารับป้ายเเละเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน668 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-11 11:30:28

มอบเกียรติบัตรห้องเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่ดีมากเเละดี

มอบเกียรติบัตรห้องเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่ดีมากเเละดี

นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล ได้มอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่มีการทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่มีความสะอาด..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน584 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-11 11:20:02

พิพิธภัณฑ์สัญจร

พิพิธภัณฑ์สัญจร

          โรงเรียนประชามามงคลขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์สัญจร จากกรมศิลปากร ที่มาให้ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม โดยการใช้เทคนิคสื่อผสม จั..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน409 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-31 14:00:44

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท มาศึกษาดูงาน เรื่อง โรงเรียนคุณธรรมสู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน688 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-31 13:00:59

เกษียณสวัสดิ์กตัญญุตา  ทรงคุณค่าความภาคภูมิ

เกษียณสวัสดิ์กตัญญุตา ทรงคุณค่าความภาคภูมิ

เกษียณสวัสดิ์กตัญญุตา  ทรงคุณค่าความภาคภูมิ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ได้จัดงานเกษียณให้กับนายบรรลือชัย  ผิวสานต์      ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน655 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-27 12:36:46

นวมินทร์ รวมใจ นุ่งโจง ห่มสไบ เทิดไท้องค์ราชินิ

นวมินทร์ รวมใจ นุ่งโจง ห่มสไบ เทิดไท้องค์ราชินิ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ได้จัดนิมรรศการ นวมินทร์ รวมใจ นุ่งโจง ห่มสไบ เทิดไท้องค์ราชินิ  นิทรรศการเเละการเเสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน578 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-27 11:45:32

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่เเห่งชาติ)

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่เเห่งชาติ)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 9.00 น. โรงเรียนประชามงคลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน813 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-27 11:09:03

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนประชามงคลต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ศึกษาดูงานเรื่อง โรงเรียนคุณธรรมนำสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน365 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-27 10:58:41

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง