ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนประชามงคล

เฟื้องฟ้าผลัดใบ รวมใจส่งรัก

เฟื้องฟ้าผลัดใบ รวมใจส่งรัก

ขอเเสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสุรศักดิ์ เนาวรัตน์ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังห..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน415 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-10 10:57:11

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามเเนวทางสะเต็มศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามเเนวทางสะเต็มศึกษา

โรงเรียนประชามงคลได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามเเนวทางสะเต็มศึกษา ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนประชามงคล..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน337 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-10 10:43:31

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนประชามงคลได้รับความอนุเคราะห์ จากท่าน ศน.สุวิไล จันทร์สนอง เเละ ศน.ช่อทิพย์ อินทรักษา เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัด..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน319 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-10 10:38:10

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน222 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-10 10:38:05

รับป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560

รับป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560

นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล ได้เข้ารับป้ายเเละเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน438 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-11 11:30:28

มอบเกียรติบัตรห้องเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่ดีมากเเละดี

มอบเกียรติบัตรห้องเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่ดีมากเเละดี

นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล ได้มอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่มีการทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่มีความสะอาด..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน388 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-11 11:20:02

พิพิธภัณฑ์สัญจร

พิพิธภัณฑ์สัญจร

          โรงเรียนประชามามงคลขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์สัญจร จากกรมศิลปากร ที่มาให้ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม โดยการใช้เทคนิคสื่อผสม จั..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน256 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-31 14:00:44

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท มาศึกษาดูงาน เรื่อง โรงเรียนคุณธรรมสู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน393 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-31 13:00:59

เกษียณสวัสดิ์กตัญญุตา  ทรงคุณค่าความภาคภูมิ

เกษียณสวัสดิ์กตัญญุตา ทรงคุณค่าความภาคภูมิ

เกษียณสวัสดิ์กตัญญุตา  ทรงคุณค่าความภาคภูมิ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ได้จัดงานเกษียณให้กับนายบรรลือชัย  ผิวสานต์      ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน463 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-27 12:36:46

นวมินทร์ รวมใจ นุ่งโจง ห่มสไบ เทิดไท้องค์ราชินิ

นวมินทร์ รวมใจ นุ่งโจง ห่มสไบ เทิดไท้องค์ราชินิ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ได้จัดนิมรรศการ นวมินทร์ รวมใจ นุ่งโจง ห่มสไบ เทิดไท้องค์ราชินิ  นิทรรศการเเละการเเสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน399 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-27 11:45:32

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง