ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนประชามงคล

กิจกรรมสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น ด้วย Code Of Success

กิจกรรมสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น ด้วย Code Of Success

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 59 โรงเรียนประชามงคลได้จัดกิจกรรมสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น ด้วยCode Of Success ในโครงการทุนทางปัญญาประชามงคล ซึงได้รับเกียรติจ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน436 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-31 11:49:56

กิจกรรมเต้นแอโรบิท

กิจกรรมเต้นแอโรบิท

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2559 ที่ว่าการอำเภอหนองปรือได้จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิทขึ้น โรงเรียนประชามงคลก็ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยคะ ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน399 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-31 11:39:39

กิจกรรมมอบต้นไม้

กิจกรรมมอบต้นไม้

เมื่อวันวิสาขบูชาโรงเรียนประชามงคลยังได้จัดกิจกรรมเเจกต้นไม้โดยมีผู้อำนวยการอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล เป็นตัวเ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน362 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-31 11:31:04

กิจกรรมฝึกระเบียบวินัยเด็กนักเรียนหอพัก

กิจกรรมฝึกระเบียบวินัยเด็กนักเรียนหอพัก

ท่านผู้อำนวยการได้นำทหารมาฝึกระเบียบวินัยให้กับเด็กหอพัก ตั้งแต่ความสะอาด ระเบียบแถว นำออกกำลังกาย และความสามัคคี  ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน435 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-31 11:15:20

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

เนื่องด้วยวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  โรงเรียนประชามงคลจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยให้คณะครูเเล..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน397 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-31 11:07:33

ธรมมทายาท

ธรมมทายาท

เมื่อวันที่ 17-18 พ.ค. 59 โรงเรียนประชามงคลได้จัดการอบรมธรรมทายาทให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เเละนักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีผู..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน378 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-31 11:00:50

ต้อนรับคณะปั่นจักรยานทั่วประเทศ

ต้อนรับคณะปั่นจักรยานทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2559 โรงเรียนประชามงคลได้ต้อนรับคณะปั่นจักรยานทั่วประเทศ ที่นำต้นพยอมที่ได้พระราชทานมาปลูกให้โรงเรียน และ มอบต้นตะ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน275 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-19 14:39:17

การปฐมนิเทศนักเรียน

การปฐมนิเทศนักเรียน

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2559 โรงเรียนประชามงคลได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน340 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-19 14:30:21

ประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนหอพัก

ประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนหอพัก

เมื่อวันที่่ 8 พ.ค.2559  โรงเรียนประชามงคลได้ประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนหอพัก ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน406 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-19 14:19:42

แข่งขันการทำเกษตรแบบ Reality

แข่งขันการทำเกษตรแบบ Reality

เมื่อช่วงปิดเทอม โรงเรียนประชามงคลได้เข้าร่วมแข่งขันการทำเกษตรแบบ Reality

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน307 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-19 14:13:00

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง