ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนประชามงคล

น้อมใจรักด้วยภักดี มหาบรมราชินี ศรีแห่งแผ่นดิน

น้อมใจรักด้วยภักดี มหาบรมราชินี ศรีแห่งแผ่นดิน

เมื่อเวลาประมาณ12.30 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "น้อมใจรักด้วยภักดี..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน680 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-18 22:32:14

วันเเม่เเห่งชาติ

วันเเม่เเห่งชาติ

โรงเรียนประชามงคลจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน บุคลากร ได้ร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน493 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-11 21:29:42

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม และ พิธีถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่10

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม และ พิธีถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่10

โรงเรียนประชามงคลได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ของลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดกาญจนบุรี โ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน831 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-28 20:23:13

บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนประชามงคล ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดโครงการ บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน452 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-27 22:03:20

OPEN HOUSE and THAI CULTURE 
เปิดบ้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรมไทย

OPEN HOUSE and THAI CULTURE เปิดบ้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรมไทย

เปิดบ้านวิชาการสืบสารวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "OPEN ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน998 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-07 11:37:27

เชิดชูกวีกานท์ สืบสานวันภาษาไทย

เชิดชูกวีกานท์ สืบสานวันภาษาไทย

โรงเรียนประชามงคลได้จัดกิจกรรมเชิดชูกวีกานท์ สืบสานวันภาษาไทย และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้น คณะครูได้แต่งกายเป็นตัวละครในวรร..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน622 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-29 16:00:07

ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด

ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด" เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์

เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. โรงเรียนประชามงคลได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโดยครูและนักเรียนได้กล่าวคำปฏิญาณที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน487 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-24 12:00:25

ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาที่มาศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาที่มาศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 คณะครูจากโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ได้มาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนประชามงคล ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน463 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-23 14:59:00

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โรงเรียนประชามงคลได้ต้อนรับคณะนิเทศติดตามเเละประเมินผลการจัดการเรียนรู้ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน430 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-23 14:51:24

กิจกรรมสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น ด้วยCode Of Successครั้งที่ 2

กิจกรรมสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น ด้วยCode Of Successครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โรงเรียนประชามงคลได้จัดกิจกรรมสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น ด้วยCode Of Successครั้งที่ 2 ในโครงการทุนทางปัญญาประชามงคล ซึ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน412 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-23 14:39:58

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง