ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนประชามงคล

ผอ.สพม. เขต 8 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชามงคล

ผอ.สพม. เขต 8 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชามงคล

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน27 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-19 21:48:14

โรงเรียนประชามงคล ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ได้รางวัล

โรงเรียนประชามงคล ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ได้รางวัล

โรงเรียนประชามงคล ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ได้รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 สำนักงาน..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน52 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-19 21:31:09

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นำโดย ดร.อรณิชชา คชนา ผู้อำ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน99 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-04 19:18:29

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 2-3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ท่านรองผู้อำนวยการณิรินทร์ญา ธรรมวัชราพัฒน์และครูภัทรานิษฐ์ แซ่ไหล เป็นตัวแทนของคณะครูโ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-04 13:26:13

ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เดินทางมาตรวจสุขภาพประจำปีให้กับคณะผู้บริหาร ครู และ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน72 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-04 12:59:02

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนประชามงคล เดินทางไปศึกษาดูงาน และแสดงความยินดีเป็นกำลังใจกับคุณครู..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน87 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-04 12:54:57

คณะครูร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนเนื่องจากสำเร็จการศึกษา ดุษฎีบัณฑิต

คณะครูร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนเนื่องจากสำเร็จการศึกษา ดุษฎีบัณฑิต

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รองผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนประชามงคล ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อรณิชชา คชนา ผู้อำนวยกา..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน73 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-04 12:52:37

รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเพชร

รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเพชร

วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ท่านรองผู้อำนวยการน้ำอ้อย บุญมี และครูเชิดชัย เมืองมนต์ เป็นตัวแทนจากโรงเรียนประชามงคล เข้ารับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเพชร จากผู้ว่าราชการจังหว..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน67 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-04 12:49:39

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2563

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2563

วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันประชุมเพือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และนอกจากนี้ยังร่วมประชุม Video conference เพื่อ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน53 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-04 12:32:40

ร่วมแสดงผลงานนวัตรกรรมในงานยุวเกษตรกรโลก ประจำปี 2563

ร่วมแสดงผลงานนวัตรกรรมในงานยุวเกษตรกรโลก ประจำปี 2563

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นำโดย นางสาวน้ำอ้อย บุญมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชามงคล เข้าร่วมแสดงผลงานนวัตรกรรมในงานย..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน82 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-24 11:38:17

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง