ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยการนำของนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำตัวแทนบุคลากรครูและนักเรียน เข้าร..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน690 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-02 23:31:58

กิจกรรม

กิจกรรม "บรรณอักษรศิลป์ คู่ถิ่นมะขามทอง"

เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และงานห้องสมุด ได้ร่วมกันจัดงานที่มีชื่อว่า "บรรณอักษรศิลป์ คู่ถิ่นมะขามทอง" โดยนา..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน366 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-02 23:07:48

พิธีหล่อเทียนพรรษาและแห่งเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีหล่อเทียนพรรษาและแห่งเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการ เทศบาลตำบล และโรงเรียนประถมศึกษา ในอำเภอด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จัดกิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพร..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน438 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-15 14:46:42

อบรมซ้อมแผนป้องกันอุทกภัยและอัคคีภัย

อบรมซ้อมแผนป้องกันอุทกภัยและอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันอุทกภัยและอัคคีภัย ประจำปี 2559 โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์จากเทศบาลตำบ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน438 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-13 08:41:39

กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว

กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว

ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกับศุนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคกลางจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะป้องกันและแก้ไ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน342 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-05 10:15:53

เดินสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559

เดินสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้ทำการเดินสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีนายสาคร แก้วอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเต..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน442 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-01 12:35:50

กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด

กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกับหน่วยงานอำเภอด่านมะขามเตี้ย  ได้จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโล..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน392 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-24 11:04:40

อบรมโครงการ

อบรมโครงการ "เปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2016"

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 อบรมโครงการ "เปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2016" สนับสนุนโดย บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทโนโลยี จำกัด และบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เพื่อให้ควา..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน497 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-23 01:33:21

ประกวดโครงการโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ปีการศึกษา 2559

ประกวดโครงการโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้าร่วมประกวดในโครงการโรงเรียนดีเด่นและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2559 โดยธนาคารออมสิน ร่วมกั..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน445 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-23 01:12:05

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้ารับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากคณะศึกษานิเทศ สพม.8 นำโดย นายขนาน  ชิตณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน320 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-23 00:39:21

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง