ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกันจัดทำริบบิ้นสีดำแจกประชาชน

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกันจัดทำริบบิ้นสีดำแจกประชาชน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดทำริบบิ้นสีดำจำนวน 1,800 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน1735 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-31 16:28:31

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน450 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-30 06:37:58

ถวายบังคมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

ถวายบังคมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอด่านมะขามเตี้ย นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำคณะครูเข้ารวมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุล..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน659 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-24 12:17:17

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน409 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-24 11:54:27

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตร..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน382 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-24 11:50:43

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 02/2559

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 02/2559

วันจันทร์ที่10 ตุลาคม 2559  โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 02/2559 ณ ห้องผู้อำนวยการ โดยมี ด..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน418 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-10 12:57:50

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 28 กันยายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558 มีคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน1489 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-28 13:31:30

กิจกรรมการจัดการความรู้ครูต้นแบบกระบวนการสอนคิดเชิงเหตุและผลสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมการจัดการความรู้ครูต้นแบบกระบวนการสอนคิดเชิงเหตุและผลสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 20 กันยายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ครูต้นแบบกระบวนการสอนคิดเชิงเหตุและผลสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากส..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน554 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-20 14:03:20

กีฬาภายใน

กีฬาภายใน "บัวหลวงเกม 2559" โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

เมื่อวันที่  1 กันยายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จัดกีฬาภายใน "บัวหลวงเกม 2559" ณ สนามฟุตบอลอำเภอด่านมะขามเตี้ย โดยมี ดต.ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ นายกเทศมนตรี ตำบลด่านมะขามเต..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน986 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-06 14:49:09

นิทรรศการ

นิทรรศการ " เหลียวหลัง แลหน้า โรงเรียนในฝัน สพม.8"

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนจัดนิทรรศการ " เหลียวหลัง แลหน้า โรงเรียนในฝัน สพม.8" ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  โ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน440 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-06 14:46:38

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง