ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตร..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน309 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-24 11:50:43

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 02/2559

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 02/2559

วันจันทร์ที่10 ตุลาคม 2559  โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 02/2559 ณ ห้องผู้อำนวยการ โดยมี ด..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน338 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-10 12:57:50

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 28 กันยายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558 มีคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน1286 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-28 13:31:30

กิจกรรมการจัดการความรู้ครูต้นแบบกระบวนการสอนคิดเชิงเหตุและผลสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมการจัดการความรู้ครูต้นแบบกระบวนการสอนคิดเชิงเหตุและผลสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 20 กันยายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ครูต้นแบบกระบวนการสอนคิดเชิงเหตุและผลสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากส..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน461 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-20 14:03:20

กีฬาภายใน

กีฬาภายใน "บัวหลวงเกม 2559" โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

เมื่อวันที่  1 กันยายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จัดกีฬาภายใน "บัวหลวงเกม 2559" ณ สนามฟุตบอลอำเภอด่านมะขามเตี้ย โดยมี ดต.ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ นายกเทศมนตรี ตำบลด่านมะขามเต..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน843 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-06 14:49:09

นิทรรศการ

นิทรรศการ " เหลียวหลัง แลหน้า โรงเรียนในฝัน สพม.8"

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนจัดนิทรรศการ " เหลียวหลัง แลหน้า โรงเรียนในฝัน สพม.8" ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  โ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน376 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-06 14:46:38

โครงการบูรณาการวันรุ่น คปสอ.ด่านมะขามเตี้ย

โครงการบูรณาการวันรุ่น คปสอ.ด่านมะขามเตี้ย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายสาคร แก้วอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการวันรุ่น คปสอ.ด่านมะขามเตี้ย ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านมะขา..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน317 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-06 14:42:51

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับอำเภอด่านมะขามเตี้ย

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับอำเภอด่านมะขามเตี้ย

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมอำเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยการนำของนายอำเภอด่านมะขามเตี้ย นายเพชรรัตน์ จรูญนาค ร่วมกัน รวม..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน356 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-15 01:03:50

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ประธานในพิธี   พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนด่..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน516 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-15 00:33:45

 กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ

กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกับหน่วยงานอำเภอด่านมะขามเตี้ย   จัดกิจการกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยม..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน373 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-04 11:43:40

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง