ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ประเมินการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา

ประเมินการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา

วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ คณะประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  เข้าประเมินการจัดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน286 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-23 15:33:12

การอบรมโครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 1

การอบรมโครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559   นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ยเป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 1 ณ ห้องปร..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน494 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-07 11:35:02

การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (เป้าหมาย)

การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (เป้าหมาย)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559  นายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำคณะครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เข้ารับการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัต..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน561 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-02 15:35:44

กิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำโดย นายสาคร แก้วอุปการ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม และคณะลูกเสือ – เนตรนารี  ได้จัดกิจกรรมถวายราชส..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน688 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-25 13:12:18

กิจกรรม

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

นายทำนุ   วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้ร่วมจัดกิจกรรม”รวมพล..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน587 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-22 13:41:13

การสอบธรรมสนามหลวง 2559

การสอบธรรมสนามหลวง 2559

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวง 2559 โดยเจ้าอาวาสวัดด่านมะขามเตี้ยร่วมกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมจัดสถานที่สอบและควบคุม..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน338 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-22 13:19:18

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกันจัดทำริบบิ้นสีดำแจกประชาชน

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกันจัดทำริบบิ้นสีดำแจกประชาชน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดทำริบบิ้นสีดำจำนวน 1,800 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน1492 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-31 16:28:31

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน357 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-30 06:37:58

ถวายบังคมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

ถวายบังคมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอด่านมะขามเตี้ย นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำคณะครูเข้ารวมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุล..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน444 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-24 12:17:17

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน336 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-24 11:54:27

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง