ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2559 ได้คณะครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการประชุมกลุ่ม เชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (เป้าหมาย) ในโครงการ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน446 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-26 12:33:37

อบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2559

อบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วัดตะคร้ำเอน จ.กาญ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน553 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-26 12:31:51

เข้าค่ายลูกเสือพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

เข้าค่ายลูกเสือพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายลูกเสือพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน2143 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-26 12:30:32

กิจกรรมวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560

กิจกรรมวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการความพร้อมแก่ กำลังแรงงาน กิจกรรมวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ25..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน468 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-26 12:24:43

ประเมินการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา

ประเมินการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา

วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ คณะประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  เข้าประเมินการจัดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน405 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-23 15:33:12

การอบรมโครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 1

การอบรมโครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559   นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ยเป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 1 ณ ห้องปร..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน675 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-07 11:35:02

การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (เป้าหมาย)

การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (เป้าหมาย)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559  นายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำคณะครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เข้ารับการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัต..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน801 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-02 15:35:44

กิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำโดย นายสาคร แก้วอุปการ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม และคณะลูกเสือ – เนตรนารี  ได้จัดกิจกรรมถวายราชส..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน871 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-25 13:12:18

กิจกรรม

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

นายทำนุ   วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้ร่วมจัดกิจกรรม”รวมพล..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน846 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-22 13:41:13

การสอบธรรมสนามหลวง 2559

การสอบธรรมสนามหลวง 2559

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวง 2559 โดยเจ้าอาวาสวัดด่านมะขามเตี้ยร่วมกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมจัดสถานที่สอบและควบคุม..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน466 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-22 13:19:18

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง