ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2560

ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายสาคร แก้วอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน462 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-27 13:16:06

มอบทุนการศึกษาในโครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน

มอบทุนการศึกษาในโครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 มอบทุนการศึกษาในโครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน382 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-27 13:10:09

กิจกรรมปัจฉิม นิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปัจฉิม นิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมได้จัด "กิจกรรมปัจฉิม นิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559" ณ หอประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยกา..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน464 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-04 15:29:37

เปิดบ้านวิชาการ Open House'60

เปิดบ้านวิชาการ Open House'60" ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "เปิดบ้านวิชาการ Open House'60" ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน1364 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-20 15:43:09

นายสมชาย รองเหลือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตรวจเยี่ยมการสอบ O-Net

นายสมชาย รองเหลือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตรวจเยี่ยมการสอบ O-Net

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา13.40น. นายสมชาย รองเหลือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พร้อมด้วยศน.สุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ ได้มาตรวจเยี่ยมการสอบ 0-Net ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน438 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-06 11:34:10

ผลการแข่งขันประติมากรรม ม.1 -ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66

ผลการแข่งขันประติมากรรม ม.1 -ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้สอนและนักเรียนทุกคนที่ได้ทำการแข่งขันประติมากรรม ม.1 -ม.3 ซึ่งเป็นตัวแทน ส..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน874 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-02 14:47:04

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรับ การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรับ การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรับ การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙  ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน438 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-17 13:59:16

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมเข้าร่วมในพิธีวันครูประจำปี2560

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมเข้าร่วมในพิธีวันครูประจำปี2560

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมเข้าร่วมในพิธีวันครูประจำปี2560  พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์ ด้วยครูดีมีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณคร..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน501 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-17 13:13:27

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยการนำของ นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง รวบรวมเ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน459 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-13 15:47:50

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2559

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีการตอบปัญหาและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบถูกต้อง ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน562 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-26 12:41:33

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง