ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ผลการแข่งขันประติมากรรม ม.1 -ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66

ผลการแข่งขันประติมากรรม ม.1 -ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้สอนและนักเรียนทุกคนที่ได้ทำการแข่งขันประติมากรรม ม.1 -ม.3 ซึ่งเป็นตัวแทน ส..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน193 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-02 14:47:04

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรับ การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรับ การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรับ การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙  ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน152 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-17 13:59:16

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมเข้าร่วมในพิธีวันครูประจำปี2560

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมเข้าร่วมในพิธีวันครูประจำปี2560

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมเข้าร่วมในพิธีวันครูประจำปี2560  พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์ ด้วยครูดีมีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณคร..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน144 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-17 13:13:27

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยการนำของ นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง รวบรวมเ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน143 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-13 15:47:50

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2559

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีการตอบปัญหาและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบถูกต้อง ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน210 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-26 12:41:33

การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2559 ได้คณะครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการประชุมกลุ่ม เชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (เป้าหมาย) ในโครงการ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน142 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-26 12:33:37

อบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2559

อบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วัดตะคร้ำเอน จ.กาญ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน151 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-26 12:31:51

เข้าค่ายลูกเสือพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

เข้าค่ายลูกเสือพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายลูกเสือพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน458 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-26 12:30:32

กิจกรรมวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560

กิจกรรมวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการความพร้อมแก่ กำลังแรงงาน กิจกรรมวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ25..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน121 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-26 12:24:43

ประเมินการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา

ประเมินการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา

วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ คณะประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  เข้าประเมินการจัดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน121 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-23 15:33:12

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง