ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและคะแนนรายวิชา แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5-ต/ป)”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและคะแนนรายวิชา แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5-ต/ป)”

วันที่ 27 เมษายน  2560    นายทำนุ   วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและคะแนนรายวิชา..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน349 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-04-27 23:17:56

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินภายนอก รอบ 4 (รุ่นแรก)” และการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ O-Net  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินภายนอก รอบ 4 (รุ่นแรก)” และการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ O-Net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินภายนอก รอบ 4 (รุ่นแรก)”ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2560 ให้แก่..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน468 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-04-26 17:50:28

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานส..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน391 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-04-26 14:53:10

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีดาบตำรวจ ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ นายกเทศมนตรีตำบลด่านมะขามเ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน479 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-04-10 15:02:09

รับหนังสือยืมเรียนประจำปีการศึกษา 2560

รับหนังสือยืมเรียนประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดให้มีการรับหนังสือยืมเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ในระชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ 5-6 เพื่อให้ในเรียนได้นำหนังสือเรียนไปอ่..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน546 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-27 13:31:16

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27-30 มีนาคม 2560

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27-30 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจมาส..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน494 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-27 13:24:49

ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2560

ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายสาคร แก้วอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน357 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-27 13:16:06

มอบทุนการศึกษาในโครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน

มอบทุนการศึกษาในโครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 มอบทุนการศึกษาในโครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน288 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-27 13:10:09

กิจกรรมปัจฉิม นิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปัจฉิม นิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมได้จัด "กิจกรรมปัจฉิม นิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559" ณ หอประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยกา..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน336 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-04 15:29:37

เปิดบ้านวิชาการ Open House'60

เปิดบ้านวิชาการ Open House'60" ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "เปิดบ้านวิชาการ Open House'60" ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน988 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-20 15:43:09

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง