ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เป็นประธานในการประกาศนโยบายและร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยคณะครูและนัก..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน792 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-06 21:09:23

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

นายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   ประจำภาคเรียนที่ 1/2560  ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภา..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน820 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-10 11:59:37

การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน( กลุ่มเป้าหมาย )

การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน( กลุ่มเป้าหมาย )

นายทำนุ  วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในพิธีเปิดการประชุม “ การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาส..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน719 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-04 11:34:48

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา " บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ"

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 นายทำนุ   วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา "บท..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน435 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-01 13:13:12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและคะแนนรายวิชา แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5-ต/ป)”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและคะแนนรายวิชา แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5-ต/ป)”

วันที่ 27 เมษายน  2560    นายทำนุ   วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและคะแนนรายวิชา..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน453 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-04-27 23:17:56

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินภายนอก รอบ 4 (รุ่นแรก)” และการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ O-Net  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินภายนอก รอบ 4 (รุ่นแรก)” และการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ O-Net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินภายนอก รอบ 4 (รุ่นแรก)”ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2560 ให้แก่..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน576 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-04-26 17:50:28

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานส..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน515 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-04-26 14:53:10

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีดาบตำรวจ ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ นายกเทศมนตรีตำบลด่านมะขามเ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน608 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-04-10 15:02:09

รับหนังสือยืมเรียนประจำปีการศึกษา 2560

รับหนังสือยืมเรียนประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดให้มีการรับหนังสือยืมเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ในระชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ 5-6 เพื่อให้ในเรียนได้นำหนังสือเรียนไปอ่..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน668 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-27 13:31:16

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27-30 มีนาคม 2560

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27-30 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจมาส..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน632 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-27 13:24:49

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง