ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี2560

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี2560

เช้าวันนี้ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ลานเทาชมพู โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน704 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-05 12:28:18

อบรมเชิงปฏิบัติ

อบรมเชิงปฏิบัติ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" PLC

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำคณะครูทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ก..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน742 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-02 16:42:28

การอบรมความรู้ทางกฎหมายแนะแนวการเข้าสู่อาชีพนักกฎหมาย

การอบรมความรู้ทางกฎหมายแนะแนวการเข้าสู่อาชีพนักกฎหมาย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายพรหมมาศ  อุกะโชติ รองอัยการจังหวัดกาญจนบุรี สคชจ.กาญจนบุ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน703 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-02 16:36:04

กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)”

กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)”

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)”   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน526 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-30 15:41:05

พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี  เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน754 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-30 11:01:58

กิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุ​นายน

กิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุ​นายน

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน1016 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-26 12:25:39

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-จีน Coordinating English & Chinese in Adventure Camp 2017

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-จีน Coordinating English & Chinese in Adventure Camp 2017

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-จีน Coordinating English & Chinese in Adventure Camp 2017  ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนในสายการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน ได้ฝึกฝ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน480 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-23 10:30:33

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2560โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2560โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2560 โดยมีประธานในพิธีได้เแก่นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วย..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน506 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-15 23:32:17

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๑

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๑

นายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ “ โครงการอบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”ครั้งที่ ๑เมื..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน571 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-12 23:08:18

รับทุนจากมูลนิธิการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

รับทุนจากมูลนิธิการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้รับทุนจากมูลนิธิการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิท..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน501 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-06 21:15:05

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง