ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี  เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน545 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-30 11:01:58

กิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุ​นายน

กิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุ​นายน

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน749 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-26 12:25:39

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-จีน Coordinating English & Chinese in Adventure Camp 2017

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-จีน Coordinating English & Chinese in Adventure Camp 2017

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-จีน Coordinating English & Chinese in Adventure Camp 2017  ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนในสายการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน ได้ฝึกฝ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน332 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-23 10:30:33

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2560โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2560โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2560 โดยมีประธานในพิธีได้เแก่นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วย..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน403 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-15 23:32:17

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๑

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๑

นายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ “ โครงการอบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”ครั้งที่ ๑เมื..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน472 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-12 23:08:18

รับทุนจากมูลนิธิการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

รับทุนจากมูลนิธิการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้รับทุนจากมูลนิธิการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิท..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน400 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-06 21:15:05

เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เป็นประธานในการประกาศนโยบายและร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยคณะครูและนัก..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน619 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-06 21:09:23

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

นายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   ประจำภาคเรียนที่ 1/2560  ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภา..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน615 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-10 11:59:37

การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน( กลุ่มเป้าหมาย )

การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน( กลุ่มเป้าหมาย )

นายทำนุ  วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในพิธีเปิดการประชุม “ การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาส..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน569 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-04 11:34:48

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา " บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ"

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 นายทำนุ   วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา "บท..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน315 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-01 13:13:12

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง