ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมคณะครู และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำป..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน486 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-11 14:32:26

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน300 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-02 09:59:48

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 โดยมีดาบตำรวจ ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ นายกเทศมนตรีตำบลด่านมะขามเตี้..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน550 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-02 09:58:20

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟันประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟันประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้การตรวจสุขภาพฟันและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพฟันให้กับนักเรี..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน389 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-02 09:57:08

สถาบันเพาะคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี มอบทุนการศึกษา

สถาบันเพาะคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 สถาบันเพาะคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ได้นำเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและฝากเลี้ยงตามบ้าน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนด..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน257 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-02 09:54:24

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในชุมชน อาทิ เทศ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน632 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 13:32:53

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี2560

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี2560

เช้าวันนี้ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ลานเทาชมพู โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน498 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-05 12:28:18

อบรมเชิงปฏิบัติ

อบรมเชิงปฏิบัติ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" PLC

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำคณะครูทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ก..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน532 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-02 16:42:28

การอบรมความรู้ทางกฎหมายแนะแนวการเข้าสู่อาชีพนักกฎหมาย

การอบรมความรู้ทางกฎหมายแนะแนวการเข้าสู่อาชีพนักกฎหมาย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายพรหมมาศ  อุกะโชติ รองอัยการจังหวัดกาญจนบุรี สคชจ.กาญจนบุ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน425 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-02 16:36:04

กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)”

กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)”

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)”   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน404 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-30 15:41:05

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง