ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

อบรมโครงการ

อบรมโครงการ "เปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2016"

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 อบรมโครงการ "เปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2016" สนับสนุนโดย บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทโนโลยี จำกัด และบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เพื่อให้ควา..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน584 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-23 01:33:21

ประกวดโครงการโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ปีการศึกษา 2559

ประกวดโครงการโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้าร่วมประกวดในโครงการโรงเรียนดีเด่นและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2559 โดยธนาคารออมสิน ร่วมกั..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน549 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-23 01:12:05

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้ารับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากคณะศึกษานิเทศ สพม.8 นำโดย นายขนาน  ชิตณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน390 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-23 00:39:21

โครงการด้วยรักและห่วงใยวัยใส

โครงการด้วยรักและห่วงใยวัยใส

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการด้วยรักและห่วงใยวัยใส  โดยมีนายวิชล  วิมุตติสุข   ผู้พิพากษาหัวห..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน536 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-17 16:29:20

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559   โดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็น..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน449 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-16 17:40:41

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย"การเลือกตั้งสภานักเรียน"ปีการศึกษา 2559

  โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย"การเลือกตั้งสภานักเรียน" ปีการศึกษา 2559   โดยมี นายทำนุ วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน590 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-13 10:09:35

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี  โดยมีนายสาคร  แก้วอุปการ  รองผู้อำ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน430 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 11:31:57

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา

ในวันศุกร์ที่  4 ธันวาคม  2558 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมกันถวาย..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน926 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-04 15:28:34

การสอบธรรมสนามหลวง ปี 2558

การสอบธรรมสนามหลวง ปี 2558

การสอบธรรมสนามหลวง ปี 2558 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน639 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-01 11:55:44

กีฬาภายในโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558

กีฬาภายในโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558

นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีประธานกรรมการสถานศึกษา ดต.ด..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน1477 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-07 15:14:40

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง