ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ประเมินนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2562

ประเมินนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมได้รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน299 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-25 10:05:05

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน397 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-09 16:42:45

คณะกรรมการนิเทศก์ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8

คณะกรรมการนิเทศก์ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8

 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการนิเทศติดตาม โครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาบุคลากรการศึกษา ได้เข้ามานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน435 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-31 15:55:12

กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายประมวล ศรีบูจันดี  จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระช..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน403 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-26 11:25:51

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 19 ก.ค.62 ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย คณะครู นักเรียน ร่วมเดิน" รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก"                                        โดยท่านเพ็ญศรี กลั่นยุศย์ นาย..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน411 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 14:44:24

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย  ร่วมกันแห่เทียนพรรษา โดยมีนางรำและนักเรียนทั้งหมดเดินแห่เทียนในตลาด อำเภอด่านมะขามเตี้ย..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน445 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-12 17:17:04

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้ายยาเสพติดโลก  นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน380 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-28 19:36:19

กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา2562

กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา2562

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน394 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-20 19:33:58

โครงการอบรมโรงเรียนแกนนำนักเรียนคุณธรรมและค่ายเยาวชนดีเด่นของแผ่นดิน

โครงการอบรมโรงเรียนแกนนำนักเรียนคุณธรรมและค่ายเยาวชนดีเด่นของแผ่นดิน

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน349 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-14 10:03:27

มอบทุนมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

มอบทุนมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 ทุนดังนี้              1. เด็กหญิงมัณฑนา รักขุมแก้ว ม.1/4  เงินทุนจาก  คุณนพดล อภิ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน792 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-20 15:36:27

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง