ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขว..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน1146 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-08 14:19:57

วันสุนทรภู่กวีกานต์ สืบสานวันภาษาไทย

วันสุนทรภู่กวีกานต์ สืบสานวันภาษาไทย

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน1065 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-08 14:18:43

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชน และประชาชน โดยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชน และประชาชน โดยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เนื่องด้วยตำรวจภูธรจ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน1078 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-08 14:17:29

กิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

กิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เนื่องด้วยที่ว่าการอ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน947 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-08 14:16:28

กิจกรรม “คณะศึกษานิเทศก์ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562”

กิจกรรม “คณะศึกษานิเทศก์ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562”

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เนื่องด้วยสำนักงานเข..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน970 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-08 14:15:03

กิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562”

กิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวั..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน414 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-18 17:02:08

กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562”

กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวั..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน353 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-18 17:00:26

การติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ประจำปี 2562

การติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ประจำปี 2562

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ด้วยสำนักงานศึกษาธิก..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน367 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-18 16:59:03

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันพุธที่

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน723 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-18 16:56:48

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน279 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-18 16:55:06

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง