ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

กิจกรรม “วันรักษ์การอ่าน”

กิจกรรม “วันรักษ์การอ่าน”

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน การอ่านออกเสียง ร ล ควบกล้ำจากหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบร..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน345 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-09 15:47:41

การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับโรงพยาบาลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน372 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-09 15:44:49

พิธีปิดภาคเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีปิดภาคเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมปิดภาคเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560นำโดย นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยกา..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน363 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-09 15:40:54

การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพนัน ประจำปี 2561

การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพนัน ประจำปี 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงร่วมกับอำเภอเลาขวัญ สนับสนุนโดยสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน288 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-09 15:36:20

มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 นำโดย นายสุริยะ   จั..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน582 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-19 14:04:12

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ระดับเพชร

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย นางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน1033 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-21 15:54:20

นิเทศสหวิทยาเขต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นิเทศสหวิทยาเขต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน420 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-21 15:52:01

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย นางสาวณิชชย..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน581 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-21 15:49:20

วันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 “เฉลิมรัชสมัย  ครูไทยพัฒนา”

วันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วม..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน464 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-23 16:38:19

นิทรรศการงานประเพณีโคบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

นิทรรศการงานประเพณีโคบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

เนื่องด้วยอำเภอเลาขวัญร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเลาขวัญส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชน ในพื้นที่ร่วมกันจัดงานประเพณีวันโคบาล อำเ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน593 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-23 16:36:30

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง