ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

รับการตรวจประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

รับการตรวจประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน (ห้องสมุดในลักษณะ 3 ดี) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ โดยจัดกระบว..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน155 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-02 14:12:16

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2560

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน160 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-02 13:58:35

ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน204 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-30 12:46:44

กิจกรรม “มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559”

กิจกรรม “มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559”

เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน496 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-20 21:30:05

กิจกรรม “เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559”

กิจกรรม “เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559”

เมื่อวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย นายสุริยะ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน284 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-14 08:49:33

กิจกรรม “ งาน Open House ” ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรม “ งาน Open House ” ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์  2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน217 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-10 14:24:07

กิจกรรม “ พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

กิจกรรม “ พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่19มกราคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน233 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-27 12:41:00

กิจกรรม “ สัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2560 ”

กิจกรรม “ สัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2560 ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 13มกราคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงพร้อ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน155 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-27 12:32:32

การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา

การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อม..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน240 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-26 13:41:17

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66

เมื่อวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนตัวแทน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน257 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-26 13:25:27

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง