ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

สัปดาห์เยี่ยมบ้าน

สัปดาห์เยี่ยมบ้าน

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน168 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-29 15:52:19

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน142 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-29 15:50:39

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน124 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-29 15:47:44

อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน211 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-23 13:14:00

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูผู้ช่วย

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูผู้ช่วย

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน196 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-23 13:11:21

มอบเงินค่าครองชีพนักเรียนเสมอภาค

มอบเงินค่าครองชีพนักเรียนเสมอภาค

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน188 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-23 13:07:04

ประผู้ปกครองและมอบตัว 1/2563

ประผู้ปกครองและมอบตัว 1/2563

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน174 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-23 13:01:01

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน364 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-27 15:12:30

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีและลูกเสือวิสามัญ

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีและลูกเสือวิสามัญ

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน299 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-27 15:11:46

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน258 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-27 15:08:14

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง