ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ( 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา )

ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ( 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา )

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำ โครงการ “ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน115 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-28 13:40:48

การประชุมสัมมนา “ขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)”

การประชุมสัมมนา “ขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)”

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน118 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-28 13:01:10

กิจกรรม “ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา”

กิจกรรม “ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา”

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และค..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน162 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-12 16:30:52

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน118 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-02 09:09:22

กิจกรรม “เข้ารับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)

กิจกรรม “เข้ารับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศา..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน167 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-02 09:05:50

กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560

กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560

มื่อวัน ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน168 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 12:56:59

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำร..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน128 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 12:46:51

อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ณ ห้องประชุมไ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน193 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 12:39:30

กิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560”

กิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้สอดคล้..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน200 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-16 13:10:10

กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560”

กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อม..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน271 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-16 12:58:23

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง