ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

ยินดีตอนรับ รองผู้อำนวยการ

ยินดีตอนรับ รองผู้อำนวยการ

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน119 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-15 13:05:52

ขอศึกษาดูงาน ScQA

ขอศึกษาดูงาน ScQA

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน97 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-15 13:01:16

เกษียณเสมา มุทิตาที่ภาคภูมิ

เกษียณเสมา มุทิตาที่ภาคภูมิ

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน140 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-09 11:15:19

ครูกษิณาลัย 63

ครูกษิณาลัย 63

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน118 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-09 11:13:29

การมอบทุนการศึกษานักเรียน

การมอบทุนการศึกษานักเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน154 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-25 14:49:35

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน134 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-25 14:48:02

การศึกษาดูงานและกิจกรรม พัฒนาทีมงาน Team Building

การศึกษาดูงานและกิจกรรม พัฒนาทีมงาน Team Building

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน115 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-25 14:46:05

การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน141 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-25 14:43:52

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี ict เพื่อการเรียนรู้

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี ict เพื่อการเรียนรู้

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน132 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-25 14:42:38

โครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

โครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน104 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-25 14:41:14

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง